logo

Uživatelská sekce

ZASEDÁNÍ POROTY

Rada moudrých porotců zasedla ve čtvrtek 2. 9. 2010 ke kulatému stolu, aby rozhodla, které kampaně jsou v letošní EFFIE ty nejefektivnější.

Porota vybírala z 62 kampaní přihlášených 13 agenturami. Nejsilnější kategorií je A. Potraviny a nápoje, kam bylo zasláno 22 přihlášek.