logo

Uživatelská sekce

Porota EFFIE 2017

Petr Milas SZIF
Miroslav Černý Tesco
Tomáš Dvořák Y&R
Tomáš Hynčica Nielsen
Pavel Koreň IPG Czech Rep.
Jan Matějka Medea Research
Markéta Moreno Vodafone
Ondřej Novák ASMEA
Lucie Rust McCann
Zdeněk Skála GFK Czech
Jana Špačková Ferrero
Ivan Tomek Mr. Think
Jan Tuček Stem Mark
Jiří Vítek Mindshare
Aleš Vrba Comtech_Can
Martin Vyhnánek 1 Year & More