logo

Uživatelská sekce

Poplatky a termíny

Přihlašovací poplatek za jednotlivou práci/kampaň závisí na termínu doručení přihlášky. Při doručení přihlášky v řádném termínu 22.8. 2016 je poplatek 15 000 Kč, pro členy AKA 12 000 Kč; při doručení přihlášky v mimořádném dodatečném termínu do 31.8. pak 17 000 Kč, pro členy AKA 14 000 Kč. Při platbě je nutné k celkové částce přičíst 21 % DPH. Poplatek je vyfakturován prostřednictvím ARA’S, spol. s r.o.

Soutěž je vypsána pro původní české komunikační kampaně, event. pro kampaně s přejatým zahraničním konceptem, avšak s vysokou mírou přidané hodnoty, které byly zveřejněny v České republice v období od 1. ledna předešlého roku do 30. června příslušného roku. Není rozhodující, kdy byly vytvořeny. Vzhledem k tomu, že hodnocené období se několika měsíci vždy překrývá, může být jedna a tatáž kampaň – jsou-li k dispozici povinná data o výsledcích – přihlášena opakovaně, avšak pod podmínkou, že v předchozím ročníku nezískala Zlatou EFFIE nebo Grand EFFIE. Pokud jde o kampaně, které trvají déle, je možné do přihlášky zahrnout jen výsledky dosažené v rozhodném období.

Práce přihlášené do kategorie F (Malý rozpočet) nesmí být z oblasti sociálního, ekologického a kulturního marketingu a nemohou paralelně soutěžit v žádné další kategorii.

Přihláška do soutěže se podává písemně na formuláři, který najdete zde.