logo

Uživatelská sekce

Jak se přihlásit

  1. Jako první krok přihlášení projektu do soutěže je třeba zaregistrovat přihlašovatele na webu www.effie.cz
  2. Internetový formulář je k dispozici pro on-line přihlášení prací od 29. června 2015. Posledním dnem, kdy je možné se přihlásit a dokdy musí být internetová přihláška dokončena je 21. srpen 2015.
  3. Kampaň je možné přihlásit do všech kategorií.
  4. Po přihlášení kampaně je možné jí vyhledat a opakovaně upravovat v sekci Projekty. Tato sekce je dostupná pouze po zaregistrované, viz výše.

Informace k přihlášce:

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro původní české komunikační kampaně, event. pro kampaně s přejatým zahraničním konceptem avšak s vysokou mírou přidané hodnoty, které byly zveřejněny v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2015. Není rozhodující, kdy byly vytvořeny. Vzhledem k tomu, že hodnocené období se několika měsíci vždy překrývá, může být jedna a tatáž kampaň – jsou-li k dispozici povinná data o výsledcích – přihlášena opakovaně, avšak pod jednou podmínkou: že v předchozím ročníku nezískala Zlatou EFFIE.

Porota uděluje Zlatou, Stříbrnou a Bronzovou EFFIE. Porota může některé ceny neudělit či rozdělit mezi více prací.

Přihlašovatel dává organizátorovi soutěže právo použít dodanou dokumentaci k publicitě a k jiným účelům  a zříká se odměny za užití díla.

Přihlašovací poplatek

Přihlašovací poplatek za jednotlivou práci/kampaň je 12 000 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při platbě je nutné k celkové částce přičíst 21% DPH. Poplatek je vyfakturován prostřednictvím ARA’S, spol. s r.o.