logo

Uživatelská sekce

Ceny a další soutěže

V každé z osmi kategorií porota může udělit Zlatou Effie, Stříbrnou Effie a Bronzovou Effie. Porota může některé z cen neudělit nebo udělit ex aequo; Zlaté Effie mohou být uděleny ex aequo maximálně dvě, Stříbrné Effie mohou být uděleny ex aequo maximálně tři, rovněž Bronzové Effie mohou být maximálně tři. Porota může, ale nemusí rozhodnout o udělení Grand EFFIE. Jde o cenu, která je udělena nejlepšímu reklamnímu dílu s mimořádnou úrovní efektivity.

Soutěž Effie se jednotlivě pořádá v různých zemích po celém světě. Agentury se spolu se svými klienty ovšem mohou přihlásit i do mezinárodních forem Effie – Euro Effie a Global Effie.

V Euro Effie mohou soutěžit úspěšné reklamní kampaně, které běžely v nejméně dvou zemích Evropy. Cena Global Effie odměňuje kampaně, které prokázaly efektivitu ve čtyřech a více zemích, které jsou zároveň ve dvou nebo více regionech světa. Vítězství koresponduje s faktem, že kampaň je strategická, kreativní a důvtipná v mezinárodním měřítku. Vítěze vybírá porota složená z nejvýznamnějších klientů a zástupců vedení agentur.

Odkazy