logo

Uživatelská sekce

Poplatky a termíny

Přihlašovací poplatek za jednotlivou kampaň závisí na termínu doručení přihlášky:

– při doručení přihlášky v řádném termínu je poplatek 18 000 Kč, pro členy AKA 15 000 Kč

– při doručení přihlášky v mimořádném dodatečném termínu pak 20 000 Kč, pro členy i nečleny AKA

Při platbě je nutné k celkové částce přičíst 21 % DPH. Poplatek je vyfakturován prostřednictvím ARA’S, spol. s r.o.

Fakturace a následně také rezervace a nákup vstupenek probíhají ve stejném on-line prostředí, jako on-line přihláška. Přihlášení prací do soutěže je podmíněno včasným zaplacením faktury!