Ceny a další soutěže

3. 5. 2018

Co je EFFIE?

V každé z devíti kategorií porota může udělit Zlatou EFFIE, Stříbrnou EFFIE a Bronzovou EFFIE. Porota může některé z cen neudělit nebo udělit ex aequo; Zlaté EFFIE mohou být uděleny ex aequo maximálně dvě, Stříbrné EFFIE mohou být uděleny ex aequo maximálně tři, rovněž Bronzové EFFIE mohou být maximálně tři.
Porota také může rozhodnout o udělení Speciální ceny EFFIE dle vlastní úvahy, vždy však s řádným a podrobným odůvodněním ocenění.

Grand EFFIE

Grand EFFIE musí být porotou v každém ročníku udělena. Grand EFFIE volí tzv. „úzká porota“. Grand EFFIE je výhradně volena ze všech udělených Zlatých EFFIE a to na osobním setkání „užší poroty“ v průběhu slavnostního předávání cen EFFIE – Galavečera. Všechny kampaně, oceněné Zlatou EFFIE mají povinnost krátké, osobní prezentace na slavnostním předávání cen. Podrobné požadavky na formu prezentace oznámí organizátor s dostatečným předstihem. Grand EFFIE by měla být udělena kampani, která doručila – minimálně v kontextu daného ročníku - mimořádné výsledky z hlediska efektivity. O Grand EFFIE rozhoduje „užší porota“ většinou hlasů. Při rovnosti hlasů má předseda užší poroty právo uplatnit rozhodující hlas.

Odkazy

@effie.cz na instagramu