Pozor: nová kategorie v EFFIE – DIGITÁLNÍ MARKETING

28. 6. 2022

_54A3097_lowres

Effie pro rok 2022 vykročila ještě víc vstříc digitální době. Přichází a) s novu kategorií - DIGITÁLNÍ MARKETING, b) s CENOU PRO NEJEFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ YOUTUBE v přihláškách EFFIE.

Kategorie DIGITÁLNÍ MARKETING

Je určena pro jakýkoliv typ digitálního marketingu. Do kategorie patří zejména (nikoli však pouze):

  • Direct to Consumer: veškeré efektivní marketingové aktivity DTC aktivit
  • Zapojení komunit (Produkt/ Služby): vytvoření a správa aktivních a angažovaných komunit
  • Influencer marketing
  • Sociální média

Digitální marketing může být jak základním nástrojem přihlášené kampaně, tak její dílčí součástí. Musí však být vždy jasně v kampani přítomen, a to včetně popsaného mechanismu, metrik s výsledků/ vlivu na výsledky.

Bude se posuzovat originalita zvoleného řešení, vliv na celkový marketing dané značky/producenta/ aktivity a míra přidané hodnoty popsaných digitálních aktivit. Zcela zásadní je pak průkaznost efektivity pomocí maxima dostupných metrik, informací a dat, a to včetně uvedení ROI.

Cena pro NEJEFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽITÍ YOUTUBE v přihláškách EFFIE

Je určena všem přihláškám, které obsahují YouTube jako komunikační, obsahový, PR atd. kanál. YouTube muže být jediným, hlavním i dílčím komunikačním/obsahovým kanálem. Pro vstup do soutěže o tuto cenu stačí jen v on-line přihlašovacím formuláři zaškrtnou příslušné políčko.

Garanty digitální části EFFIE jsou sekce Digitálních agentur AKA a Google Česká republika.

 

@effie.cz na instagramu