Připomínáme: tzv. doprovodné video má svá pravidla

15. 7. 2020

logo-effie_awards_2020

I tento rok lze (= není to povinnost; jeho absence přihlášku nijak nediskvalifikuje) přihlášku doplnit tzv. doprovodným videem. Ale i tento rok si je potřeba dát pozor na to, jak bude vypadat.

Nejdříve výňatek z pravidel:

"Součástí přihlášky může být i tzv. doprovodné video, které shrnuje kreativní výstupy, případně způsob, jak proběhly trhem. Video nesmí být audiovizuální verzí psané přihlášky, tedy tzv. case-study video, které by svým obsahem kopírovalo strukturu přihlášky a prezentovalo strategii projektu či jeho výsledky. Definice doprovodného videa („creative reel“) je přesně přenesena z pravidel Euro EFFIE (výňatek v přehledné formě je možno stáhnout zde ).

Video by také nemělo být tzv. emočně zabarvené, tj. nemělo v porotcích vyvolávat záměrně a průkazně pozitivní emoce s ohledem na konkrétní přihlášku.

Dodržení předepsané povahy tzv. doprovodného videa kontroluje ředitel AKA. Pokud ředitel AKA dojde k závěru, že video neodpovídá standardu, vyzve přihlašovatele k přepracování. Pokud přihlašovatel do 5 pracovních dní video nepřepracuje, ředitel AKA video od přihlášky odstraní."

A teď to zkusme "lidsky". Video by nemělo PŘEDEVŠÍM sloužit jako náhražka přihlášky, nebo jejích částí. Jinými slovy: pokud bude z videa zjevné, že se snaží porotcům usnadnit jejich práci a - byť jen do určité míry - přihlášku nahrazuje, snaží se jí "převyprávět", či emočně podbarvit, není to správně. Video nemůže být pokus porotce navádět "nějakým směrem", nebo jim říkat, co si mají o přihlášce "myslet".

Máte-li pochybnosti o vhodnosti či obsahu doprovodného videa, prosím kontaktujte nás. Lépe předem, než ex post.

@effie.cz na instagramu