Marketingová situace a cíle:

Softwarový balíček zahrnoval 3 serverové produkty spol. Microsoft, které řeší všechny běžné požadavky střední firmy (přístup k emailu, zabezpečený přístup k internetu, sdílení souborů a složek, zálohování dokumentů, jednoduchá správa sítě a minimální náklady na IT). Nákup takového kompletního serverového řešení pro firmu je velmi složitý proces, do kterého vstupuje vždy několik lidí v rámci firmy najednou. Cena produktu je pro středně velkou firmu velkou investicí a je největší investicí od IT za celý život firmy. Na trhu se serverové řešení od Microsoftu potýká v konkurenci s placenými produkty od SAP, IBM a Linux (open-source systém), který je zdarma. Stanoveným marketingovým cílem pro tuto kampaň bylo dosáhnout prodeje 700 licencí.

Cíl kampaně:

Kampaň měla pokrýt všechny cíle, které byly stanoveny na základě celosvětových banchmarků společnosti Microsoft a odpovídají marketingovému plánu, tedy dosáhnout prodeje 700 licencí.

Cílová skupina:

Kampaň byla zacílena na vytyčené skupiny uvnitř středně velké firmy, které jsou velmi často oslovovány nabídkami nejrůznějších firem a zaujmout jejich pozornost, navíc s velice složitým a drahým produktem, je dost obtížné. Primární cílovou skupinu představoval ředitel - manažer, který rozhoduje o způsobech práce a prodeje, sekundární cílovou skupinou byl IT manažer - odborník, který spravuje a zavádí nové systémy ve firmě.

Komunikační strategie:

Vzhledem k rozpočtu a vlastní databázi kontaktů jsme pro kampaň využili DM jako nástroje přímé a dlouhodobé komunikace s osobnějším přístupem, na kterou byly použity veškeré finance. Zvolili jsme vyrovnanou obousměrnou komunikaci "zákazník : klient”.

Kreativní strategie:

Z mezinárodních zkušeností je nám zřejmé, že pro prodej produktu charakteru serverového balíčku, který je složitý a drahý, musíme oslovit více lidí ve firmě. Hlavní osobou musí být ředitel společnosti, kterému bylo DM adresováno, IT manažer figuruje pouze jako jeho poradce. Vycházeli jsme z našich znalostí, ze kterých plyne, že důvody k nákupu jsou u obou cílových skupin odlišné a nelze je slučovat nebo zobecňovat. DM zobrazoval moderní dům s pevnými základy, který měl uvnitř dvě brožury v podobě dveří, kdy jedny z nich směřovali k řediteli společnosti a druhé pak k IT manažerovi. Kreativa tak korespondovala s vnímáním serverového řešení pro firmy jako se základy domu, na kterých stojí celé fungování firmy.

Mediální strategie:

Vzhledem k reklamnímu sdělení, kterému musí adresát věnovat více času, jsme využili DM. Celkem jsme touto cestou oslovili 5 100 firem v České republice a 1 700 na Slovensku.

Výsledky kampaně:

Podařilo se nám prodat celkem 2079 licencí, což téměř trojnásobně předčilo stanovené cíle a očekávání. Výsledkem je ROI 1250%, z čehož vyplývá, že 1Kč investovaná do kampaně vygenerovala 12,50 Kč. Naše kampaň se stala nejúspěšnější kampaní na softwarový balíček v regionu CEE - střední a východní Evropy, a dosáhli jsme 4. nejlepšího výsledku kampaně na světě. (Zdroj: spol. Microsoft)

Galerie kampaně