Marketingová situace a cíle:

Spotřebitelské úvěry se za posledních 6 let staly běžnou komoditou, na kterou se soustředí většina bank na českém trhu a půjčky se v tomto období staly mnohem dostupnější a administrativně nenáročné. Všechny bankovní i nebankovní instituce poskytující úvěrové produkty komunikují půjčky ve stejném časovém období a velmi podobným způsobem. Spotřebitelé tak získali dojem, že všechny půjčky na trhu jsou stejné a rozhodují se o půjčce především na základě aktuální nabídky. Proto je důležité odlišení se od konkurence.

Cíl kampaně:

Cílem kampaně je okamžité zvýšení žádostí o půjčku v GE Money Bank, a to za situace, kdy na trhu operují desítky finančních institucí s podobnými nabídkami.

Cílová skupina:

Primární cílovou skupinou byli lidé ve věku 25 - 45 let s menším a středním měsíčním příjmem v rozmezí 10 000 - 15 000 Kč a celkovým příjmem domácnosti pohybujícím se mezi 15 000 - 30 000 Kč. Jedná se o lidi, kteří přemýšlejí o půjčce především při nenadálých událostech a většinou půjčky používají na vybavení domácností, stavební rekonstrukce nebo dodatečné financování větších rekonstrukcí domů. V těchto situacích je zajímá především to, jestli půjčku získají jednoduše a bez obstrukcí a zda je splácení příliš finančně nezatíží.

Komunikační strategie:

Jako hlavní komunikační kanál byla zvolena televize. Televizní kampaň byla podpořena rádiovými spoty, celoplošnou tiskovou inzercí a outdoorem v podobě CLV vitrín, polepů MHD dopravních prostředků a laviček. Neméně důležitá byla i podpora kampaně v místě prodeje, tj. na pobočkách v podobě samolepek a plakátů do výloh a dalších POS materiálů.

Kreativní strategie:

Stejně jako v loňském roce jsme vycházeli z úspěšného konceptu "peníze jsou zboží", který přirovnává snadnost získání finančních produktů s nákupem v běžných obchodech. Jako hlavní benefit byla v letošním roce komunikována časová nenáročnost vyřízení půjčky. Rychlost získání půjčky komunikuje většina poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Spotřebitel si ale pod tak obecným pojmem jako "půjčku získáte opravdu rychle" nedokáže představit reálný čas vyřízení, což v něm vzbuzuje nedůvěru. Rozhodli jsme se proto komunikovat konkrétní časový údaj 15 minut, během kterých je možné celý proces vyřízení půjčky zvládnout. Pro konkretizaci finanční výhodnosti jsme komunikovali konkrétní částku a splátku - 50 000 Kč za 999 Kč měsíčně.

Mediální strategie:

Hlavním komunikačním médiem byla televize (65% finančních prostředků), která zaručuje široké a rychlé pokrytí cílové skupiny. Ze stejného důvodu byla do mixu zařazena i rozhlasová reklama (11% investic). Z tiskových médií jsme využili zejména deníky a magazíny (15% budgetu). Outdoor tvořil 7% z celkového mediálního budgetu.

Výsledky kampaně:

Kampaň měla okamžitý dopad a pozitivní výsledný efekt - počet žádostí se zvýšil na 300 % normálu, a to i přes fakt, že konkurence ve stejném období masivně komunikovala nabídku 50 000 za 949 Kč měsíčně, tedy o 50 Kč levnější než GE Money Bank. Ještě 10 týdnů po skončení kampaně se počet žádostí držel na 200 % oproti stavu před kampaní. (Zdroj údajů: GE Money Bank (oddělení analýz))