Marketingová situace a cíle:

• Tradiční sportovní událost, která každoročně sdružuje klasické lyžaře z celého světa • Největší událost na českých horách • Součást prestižních světových sérií Worldloppet a FIS Marathon Cup • Ne příliš pozitivní pověst o veřejností brána jako přežitek - propagace předchozím režimem o bráno jako každoroční setkávání "starců v šusťákách" • Největší překážky v úspěšném pokračování tradice o neexistující komunikační kampaň o klesající počet závodníků na masových závodech o převažující věková struktura (závodníci/diváci) 50+

Cíl kampaně:

Hlavní cíle komunikace pro rok 2007/2008 • Zvýšení počtu závodníků na všech závodech Jizerské 50 o nárůst o 10% oproti předchozímu ročníku • Zvýšení počtu kontaktů v databázi J50 pro marketingové a obchodní příležitosti o nárůst o 50% oproti předchozímu ročníku o nárůst návštěvníků na webovém portále www.jiz50.cz o 100%

Cílová skupina:

• Mladí lidé 18-35 let • Aktivní životní styl, mají rádi sport (běžecké lyžování a cyklistika) • SŠ/VŠ vzdělaní, všeobecný přehled, vlastní názor • Střední a vyšší příjmová skupina • Vědí, co od života chtějí, a dokáží si za tím jít.

Komunikační strategie:

Být všude tam, kde je CS, která v tu chvíli má potenciál přemýšlet o svém volném čase, a zaujmout jí co nejvíce netradiční komunikací tohoto závodu v kontextu s lyžemi či cyklistikou (pro komunikaci na podzim). • Strategie, která jde vstříc mladým, moderním a aktivním lidem. • V rámci komunikace akcent na webový portál jako centrální komunikační nástroj • Spojení závodu se zvučnými jmény běžeckých stop: "postav se na trať s 8-násobným vítězem OH B. Dahlie"

Kreativní strategie:

• • Překonej sám sebe - svoje hranice - a překroč pomyslné limity • Je třeba něco obětovat, zapojit vůli, aby nakonec člověk pocítil radost a sebeuspokojení • Vysoká motivace na základě rčení "no pain - no gain" • Oslovení mladých lidí s výzvou, které by se neměli vyhnout Klíčové sdělení kampaně: • Závod, kde se radost rodí z bolesti

Výsledky kampaně:

Povedlo se, sníh napadl a organizační výbor mohl v únoru konstatovat, že proběhl nejúspěšnější ročník v historii! - nejvíce závodníků na startu závodu v novodobé historii (z 4 295 účastníků na 4 989) - příjmy ze startovného těchto nových závodníků pokrylo v plné výši náklady na komunikační agenturu - v historii nejvyšší příjem ze startovného (3.194.320,00 CZK) - nejnavštěvovanější web ze všech podobných podniků (25 663 unikátních návštěvníků za měsíc v období prosinec 07 - únor 08) - díky promo týmům databáze Jizerské 50 narostla o více jak 7.400 aktivních kontaktů

Galerie kampaně