Marketingová situace a cíle:

Na českém trhu spotřebitelského financování funguje nespočet společností, od pochybných až po seriózní. Konkurence je tedy v ČR velmi vysoká, proto se jednotlivé společnosti snaží přijít s jedinečnou nabídkou, která naláká co nejvíce nových klientů. Úvěrové společnosti většinou nabízejí výhodný úvěr, ovšem se skrytými poplatky, které pak daný úvěr navýší až o tisíce korun. Takové jednání pak odrazuje potenciální klienty. Společnost Home Credit a.s. patří k lídrům českého trhu pro poskytování nebankovních úvěrů. Jako jedna z prvních přišla s produktem "Poplatkové prázdniny", který umožňuje odpuštění veškerých poplatků spojených s vyřízením, vedením a předčasným splacením půjčky. Cílem tedy bylo nabídnout i přes vysokou konkurenci jedinečný a přesto solidní produkt, který zvýší objem jistiny i počet uzavřených smluv.

Cíl kampaně:

Hlavním cílem bylo navýšení objemu poskytnutých úvěrů (jistiny) na období listopad 2007 - duben 2008 o 14% oproti předcházejícímu období (květen - říjen 2007), tudíž navýšení počtu uzavřených smluv o 2% za stejné sledované období. Produkt "Poplatkové prázdniny" byl akviziční povahy - důvodem, proč byl nabízen, bylo nlákání nových klientů k uzavření smlouvy o půjčce ve vyšší částce.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou klienti ve věku 25 - 40 let rekrutující se ze střední třídy. Většinou se jedná o rodinu s dětmi, která má spoustu výdajů, je aktivní, sportuje, sleduje sportovní přenosy. Televizi sleduje průměrně, čte převážně tematicky zaměřené časopisy, deníky apod. ji příliš nezajímají.

Komunikační strategie:

Pro komunikační strategii byl zvolen mix TV a DM. Nosným médiem byla TV. Televizi byla zvolena z toho důvodu, že je její zásah větší než u tisku a je tak možné doladit plány na vysílání dle cílové skupiny. Oproti konkurenci byla nasazena TV kampaň i počátkem roku (leden, únor), což se velmi vyplatilo, protože v tomto segmentu trhu není obvyklé v počátečních měsících roku komunikovat v TV. Hlavním cílem bylo uzavření nových smluv, a to prostřednictvím masového média (TV) a zároveň úzce zacíleným mediálním kanálem jako je DM.

Kreativní strategie:

Pro cílovou skupinu je lákavá snadná dostupnost nebankovních úvěrů, ovšem obávají se skrytých poplatků například za vyřízení, vedení a předčasné splacení půjčky. Společnost Home Credit a.s. považují za jednu z těch, která nabízí naoko výhodný úvěr, který sebou však nese spoustu skrytých poplatků. Proto byla zvolena kreativní strategie, která měla jednak odstranit povědomí o značce Home Credit jako o jedné z těch, která nabízí nevýhodné úvěry, a v neposlední řadě získat co nejvyšší počet smluv na co nejvyšší jistinu. Hlavním sdělením kampaně byl slogan "Telefonní půjčka bez poplatků". Série 3 vtipných 30” spotů s typickou českou rodinou, bravurně ztvárněnou herci Markem Taclíkem a Klárou Trojanovou, doplněných o jejich "syna". Každý ze série komunikoval jednu výhodu - jeden poplatek, který při uzavření půjčky u HC nemusíte platit: Bez poplatku za vyřízení půjčky, bez poplatku za vedení půjčky, bez poplatku za předčasné splacení půjčky.

Výsledky kampaně:

Přestože před nastartováním kampaně nebyla výše jistiny nikterak nepříznivá, byla poskytnuta jistina ve výši cca 480 000 000 Kč, na další období byl stanoven plán 548 551 000 Kč, tedy nárůst o 14%. Díky kampani se tento plán i tak podařilo převýšit o 53 %, čímž bylo dosaženo úrovvně jistiny 838 520 000 Kč. Jedním z cílů kampaně bylo navýšení počtu smluv. Plánované bylo navýšení o 2%. Díky kampani se podařilo toto číslo znásobit téměř 14krát, tedy 27% nad plán.

Galerie kampaně