Marketingová situace a cíle:

Úkolem kampaně bylo podpořit prodej balíku kancelářských aplikací Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, včetně aplikace Business Contact Manager pro správu zákazníků) malým firmám. Produkt MS Office 2007 byl na trhu teprve krátce. Bývá zvykem, že po uvedení nového softwaru na trh menší firmy čekají na moment, až bude výměna softwaru vynucená okolím. Menší firmy nemají ve zvyku investovat do aktualizace kancelářského softwaru. Konkurencí je Open Office, tedy software, který je zcela zdarma. Náklady na software představují pro malé firmy velké náklady. Tento fakt, společně s konkurencí zadarmo, dělá z úkolu prodat nové verze MS Office 2007 do malých firem velmi těžké zadání.

Cíl kampaně:

Cíl kampaně byl vzhledem k výše uvedenému stanoven optimisticky na prodej 1 000 licencí sady Microsoft Office 2007. Aby bylo cíle dosaženo, byla nabídka podpořena slevou 25% pro menší firmy.

Cílová skupina:

Cílová skupina je velmi konkrétně specifikovaná, ředitelé a majitelé malých firem. Proto byla zvolena přímá komunikace pomocí direkt mailu.

Komunikační strategie:

Kampaň byla zaměřena na malé firmy. Malé firmy jsou představovány zejména jejich majiteli. Ti se na nabídky dívají čistě z pohledu obchodního efektu: "Je mi jedno, jakou verzi MS Office budu mít. Investuji do toho, pokud se mi to vrátí. Nevidím tak zásadní benefit na nové verzi, který by mi dal tuto garanci. Až si budu kupovat nový počítač, pořídím si pak i nejnovější verzi, do té doby si vystačím se současnou." Proto jsme komunikaci postavili na jedné z aplikací balíčku MS Office - Business Contact Manageru. Malým firmám často utíkají obchodní příležitosti, protože nemají pořádek ve svých kontaktech. Business Contact Manager je nástroj pro správu obchodních kontaktů, tedy potřeby, která je aktuální pro všechny firmy a do které se vyplatí investovat.

Kreativní strategie:

Kreativní strategie byla koncentrátem parametrů: 1. Majitelé malých firem, kteří nevidí důvod pro aktualizaci kancelářského software 2. Malé firmy mají ve svých kontaktech často nepořádek, a proto jim utíkají obchodní příležitosti 3. Nástroj pro správu kontaktů, řešící management obchodních příležitostí Navržený koncept umožnil adresátovi na vlastní kůži zažít, jak snadno jim může jejich zákazník utéct - při otevření obálky se z ní adresátovi vysypaly různé vizitky.

Výsledky kampaně:

Cíl kampaně, prodej 1000 licencí, stanovený na základě dlouhodobých zkušeností, byl překročen o 490%! Prodalo se 4902 licencí softwaru. Tato nízkonákladová kampaň vydělala 25 násobek toho, co do ní bylo vloženo (každá investovaná koruna přinesla zisk 25 Kč, včetně započítání 25% slevy). Celková ROI dosáhla 2 543%!

Galerie kampaně