Marketingová situace a cíle:

Web www.skoly.cz poskytuje informace o mnoha typech a úrovních vzdělání. Služby poskytuje zcela zdarma na rozdíl od konkurence. Nárůst návštěvnosti vzrostl na 500% běžné návštěvnosti. Situace na trhu je stabilní, neměnná. V období před kampaní se v této oblasti neprojevovaly žádné trendy.

Cíl kampaně:

Úkolem bylo zvýšit awareness a návštěvnost internetového rozcestníku o 100% při zcela minimálních investicích do marketingové komunikace. Běžná návštěvnost se pohybovala v rozmezí cca 2500 - 4500 impresí za den. Cílem kampaně bylo toto číslo zvýšit na 7000 - 9000 impresí za den.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou byli většinou mladí lidé, kteří se rozhodují o svém budoucím vzdělávání a lidé, kteří se zajímají o možnosti dalšího vzdělávání.

Komunikační strategie:

Bylo využito tradičně českého rčení - Jestli se nebudeš učit, skončíš u lopaty. Na tuto skutečnost bylo poukázíno zvolenými komunikačními nástroji. Byl vybrán zcela netradiční nosič sdělení - reální lidé v reálné situaci.

Kreativní strategie:

Dělníci spolupracující firmy byli oblečeni do triček s nápisem "Měl jsem se líp učit www.skoly.cz". Ti vykonávali svou obvyklou pracovní činnost a při tom se fotografovali s kolemjdoucími a poskytovali rozhovory zástupcům médií. Kontroverzní komunikační prostředek vyvolal v souvislosti s obsahem zprávy silnou reakci veřejnosti.

Výsledky kampaně:

Kampaň rychle upoutala pozornost veřejnosti a vzbudila zájem médií. Pro většinu médií byla marketingová akce jednou z hlavních událostí dne (vč. nejsledovanějších TV a rádiových stanic). Články o kampani se objevily ve všech celostátních denících a informačních serverech. Za první dny vzrostla návštěvnost serveru www.skoly.cz téměř o 500%. Audit nezávislé společnosti prokázal, že pouze v printových médiích byla hodnota mediálního prostoru cca 6 mil. Kč. Nárůst návštěvnosti během týdne vzrostl na 500% běžné návštěvnosti.