Video

http://youtu.be/LVV6rqrH8Wc

Zadavatel

Název firmy: Sdružení Linka Bezpečí
Adresa firmy: Ústavní 95, Praha 8, 181 02
Jméno kontaktní osoby: Richard
Příjmení kontaktní osoby: Schinko
Funkce kontaktní osoby: Ředitel

Agentura

Název agentury: DDB
Adresa agentury: Lomnického 5, Praha 4, 140 00
Jméno kontaktní osoby: Miroslav
Příjmení kontaktní osoby: Lizec
Funkce kontaktní osoby: Managing Director
Spolupracující agentury:

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Informace o kampani:

Situace / background:

Linka Bezpečí obdrží v průměru každý den okolo 700 dětských telefonátů. Zhruba 100 z nich se týká závažných témat, kterým dětí čelí. Pro tyto účely disponuje Linka Bezpečí zhruba stovkou trénovaných specialistů. Jeden den provozu Linky Bezpečí stojí 50 400Kč. Část nákladů je pokryta korporátními sponzory, část z příspěvku státních organizací a zbytek od soukromých a menších firemních dárců. Zatímco CSR rozpočty firem se zmenšují a dochází ke škrtům ve veřejných rozpočtech, neziskových organizací přibývá. Jinými slovy více projektů a organizací bojuje o menší rozpočet. Linka Bezpečí musí hledat své zdroje i jinde. Jako potenciální zdroj příjmů byly identifikovány firmy ze segmentu SME. Pro účely SME firem byl vytvořen produkt „Minuty bez tíže“, který nabízí firmám sponzorovat částkou 50 400Kč jeden den Linky Bezpečí.

Cíle komunikace:

Připravit DM kampaň, která otevře dveře ke klíčovým osobám ve vybraných SME firmách. Vedoucí lidé v SME sektoru dostávají denně desítky nabídek ke spolupráci. Zkušenost ukazuje, že nejtěžší je překonat přirozené bariéry, které se kolem těchto lidí za léta vytvořily. Kampaň měla za úkol dosáhnout alespoň 13% odezvy (20 schůzek ze 150 doručených DM).

Komunikační strategie:

Klíčovou strategií bylo – upoutat a odzbrojit. Rozhodli jsme se pro formu Direct Mailu (pro jeho adresnost a potenciálně nízké náklady) s následným sjednáním schůzky a bližším představením produktu.

Kreativní strategie:

Rozhodli jsme se dramatizovat hlavní emoční benefit potenciálního spojení s produktem „Minuty bez tíže“ – povznášející pocit z toho, že jsme ulehčili dětem. DM nesl slogan „Ulehčete dětem“ a měl formu balónku s logem Linky Bezpečí, který po otevření krabice vyletěl vzhůru. Balónek nejen upoutal pozornost dárce, ale zároveň dramatizoval náš vzkaz. Balónek nesl kartičku s hlavním motivem dívky, která se balonku drží, krátkým vysvětlením a žádostí o schůzku, která bude domluvena telefonicky ze strany Linky Bezpečí.

Doplňující informace:

Některá jednání jsou stále v běhu, takže se očekává další finanční přínos pro Linku Bezpečí. Kampaň se ukázala natolik efektivní, že se vytipovávají firmy pro další kolo.

Výsledky:

Při investici necelých 10 tis. Kč (výroba DM)do této DM kampaně dokázala Linka Bezpečí přivézt do svého rozpočtu 575 000 Kč v přímých finančních darech. Další sponzorská plnění se odehrála formou nefinančního plnění (volný prostor pro propagaci apod.). Celková hodnota tohoto plenění byla odhadnuta na dalších 200 tis. Kč. Díky DM kampani se Lince Bezpečí podařilo ze 150 DM nejen proměnit 45 ve sjednání schůzky, což je 30% úspěšnost (oproti plánovaným 13%), ale i získat z každé vložené koruny 78 Kč zpět do svého rozpočtu.

Přílohy kampaně: