Video

http://youtu.be/CNmt-ARRqEA

Přihlašovatelé

Klient EKO-KOM
Přihlašující agentura Havas Worldwide Prague a.s.

Individuální kredity

Jméno Pozice Společnost

 

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně: 5 - 10 mio Kč

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně:

Informace o kampani:

Situace / background:

Proces recyklace PET materiálu a výroby nových produktů je složitá technická záležitost a vysvětlit jí laikům není vůbec jednoduché. Hledali jsme proto způsob jak zábavnou a hlavně jednoduchou formou přiblížit lidem co se děje s PET lahvemi v procesu recyklace a především jim názorně ukázat, že každá vytříděná PET lahev dá vzniknout novému produktu.

Cíle komunikace:

Oslovení návštěvníků kulturních akcí, festivalů a kulturních institucí zábavnou a poutavou formou.

Primárním cílem je edukovat návštěvníky o nutnosti třídění odpadu a procesu recyklace.

Komunikační strategie:

Zasáhnout cílovou skupinu nenásilně a hravě přímo na místě. Zároveň jim nabídnout zajímavou motivaci – populární céčka.

Kreativní strategie:

Vytvořili jsme automat na bázi výdejních automatů, který simuluje proces recyklace PET lahví na populární céčka v reálném čase.

Uživatel vhodí do automatu PET láhev a následně seleduje celý proces recyklace ve třech krocích stejně tak jako probíhá v realném prostředí.

Na závěr vypadnou z automatu duhová céčka, která jsou vyrobena z recyklovaného PET materiálu – tedy například z recyklovaných PET lahví různých barev.

Uživatelé tak nejen třídí odpad, ale především sledují komplentí proces recyklace v reálném čase a okamžitě získají i recyklovaný produkt...

Požadované sdělení je tak předáno velmi názorně a hravě. Uživatel cca. minutu sleduje celý názorně zpracovaný proces recyklace a to celé velmi nenásilnou formou.

To co bychom museli složitě a nudně vysvětlovat je zde předáno hravě, jednoduše a ve spoustě případů i opakovaně :-)

Doplňující informace:

Produkční náklady pod 300 000 Kč

Velikost hrubého digitálního (online + social) rozpočtu kampaně: 5-10 mio

Výsledky:

Během prvních dvou dní umístění automatu na Sázava festu návštěvníci vytřídili v Céčkomatu více než tisíc pet lahví a Céčkomat se stal naprostým hitem pro velké i malé.

Od prvního umístění dostáváme téměř nepřetržitě požadavky na zapůjčení automatu na kulturní akce, do institucí i na velmi neobvyklá místa. Pečlivě si tedy vybíráme na jaké akce a kde automat umístíme.

Díky umístění automatu na pražském letišti Václava Havla se Céčkomat spontánně dostal i do reportáží na ČT, TV Nova a několika předních online médií.

Nákladem na provoz automatu jsou pouze výdaje za Céčka (vzhledem k poptávce je obvykle doprava a obsluha hrazena pronajímatelem). Za jednu PET lahev automat vydá cca. 10 céček. Tudíž céčka v hodnotě cca. 1,5 Kč.

Můžeme tedy říci, že jedno kvalitní oslovení uživatele v délce 1 minuty a kompletní předání požadovaného sdělení vychází na 1,50 Kč.

Obvyklý počet oslovených/vytříděných lahví je 400 – 700 denně. Céčkomat je tedy obvykle v non-stop permanenci kdekoliv se objeví a lidé před ním tvoří fronty.

Přílohy kampaně: