Video

https://youtu.be/50HGnmItxRg

Přihlašovatelé

Klient ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
Přihlašující agentura Media Investments a.s.

Individuální kredity

Jméno Pozice Společnost

 

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně: nad 30 mio Kč

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně:

Informace o kampani:

Situace / background:

Lékárny Dr. Max patří k předním hráčům v oblasti lékárenství v Česku.

V posledních 2 letech začaly lékárny více soutěžit v nabízení výhod stávajícím i novým klientům, především seniorům.

Lidé se však v nepřeberných nabídkách výhod a slev přestali orientovat a celkově ztratili podvědomí o tom, jaké konkrétní bonusy jim lékárny nabízí.

Cíle komunikace:

Primární cíl kampaně:

Zvednout povědomí o značce Lékárny Dr. Max

Sekundární cíl kampaně:

Přesvědčit cílovou skupinu o nesporných výhodách slevové karty Dr. Max

Komunikační strategie:

Měsíc před začátkem kampaně „Karta výhod“, jejímž cílem bylo nabídnout široké CS nadstandardní výhody, jsme s pomocí našich hostesek zrealizovali vlastní průzkum spotřebitelů, kteří právě navštívili konkurenční lékárnu nebo lékárnu Dr. Max. Průzkum také zahrnoval informování spotřebitelů o kartě Dr. Max.

S ohledem na výsledky průzkumu jsme po dohodě s klientem změnili cílovou skupinu na všichni 50+, vše vsadili na jedinou kartu a zvolili media mix 1 hlavní  TV stanice + tisk.

Kreativní strategie:

Doplňující informace:

Výsledky:

Kampaň předčila všechna očekávání a slavila nebývalý úspěch. Klientovi vzrostl u vybraných léků prodej o 150%-200%. Tímto průzkumem jsme se přesvědčili, že doporučený mediální mix zafungoval na CS nad očekávání. Počet držitelů „Karty výhod“ vzrostl více jak trojnásobně. Od spuštění kampaně si své věrnostní karty DR. Max zřídilo více než 1 milion lidí v celé ČR.

Přílohy kampaně: