Video

https://www.youtube.com/watch?v=PllcWRR__xM

Přihlašovatelé

Klient Women for Women, o.p.s.
Přihlašující agentura Comtech Group, spol. s r.o.

Individuální kredity

Jméno Pozice Společnost
Eduard Čaniga Art Director Comtech Group
Jaroslav Kratochvíla Copywriter Comtech Group

 

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Informace o kampani:

Situace / background:

Když se řekne hladovějící dítě, každému v mysli vytanou rozvojové země. Napadlo Vás někdy, že se tato věc možná týká kluka od sousedů?!

Víte, že…

  • Každé páté dítě v ČR je ohroženo chudobou?
  • Každé desáté dítě trpí hlady a vyčleněním z kolektivu?
  • Na některých školách chodí do jídelny z důvodu finanční nouze jen polovina žáků?

Projekt OBĚDY PRO DĚTI pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, jimž se nedostává peněz na zaplacení školních obědů. Částku na úhradu obědů obdrží přímo škola na základě darovací smlouvy. Pomoc se tak opravdu dostane k potřebným dětem a nikdo jí nemůže zneužít.

Ve školním roce 2013/14 dárci poslali na transparentní účet celkem 1 483 695 Kč, z čehož byly zaplaceny obědy pro 375 dětí.

Cíle komunikace:

Kampaň  "Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou" upozorňuje, že problém hladovějících dětí je blíž než si myslíme. Úspěch projektu závisí zejména na příspěvcích od drobných dárců. Jeden školní oběd stojí v průměru 25 Kč a tudíž i ta nejmenší pomoc se počítá!

Chtěli jsme přesvědčit veřejnost, aby přispěla libovolnou částkou na transparentní účet, určený na podporu potřebných dětí.

U charitativních projektů je těžké predikovat počet dárců nebo cílovou částku. V hlavě jsme však měli optimistickou vizi: Nasbírat za dobu trvání kampaně (září až prosinec 2014) tolik peněz, kolik se vybralo za celý školní rok 2013/14 – tj. 1,5 mil. Kč.

Komunikační strategie:

Když jde o děti, týká se to každého z nás. Odhalili jsme lidem možná netušený problém a naznačili, jak snadné je jeho řešení. Pouhých 25 Kč znamená oběd pro jednoho žáčka!

A kdy jsou lidé nejvíce připraveni dopřát nám slechu? Přece když sami obědvají! Výzva "Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou“ se díky spolupráci se společnosti SODEXO objevila na 92 TISÍCÍCH PAPÍROVÝCH PROSTÍRÁNÍCH V KANTÝNÁCH a v 650 TISÍCÍCH BALÍČCÍCH FIREMNÍCH STRAVENEK.

Tento netradiční kanál jsme doplnili klasickými médii -  televizí (AT media), rozhlasem (Rádio Impuls), tiskovou inzercí (HN, MF Dnes, Lidové noviny, Respekt, Vlasta, Květy atd.) on-line bannery (aktualne.cz) a billboardy.

Kreativní strategie:

Když jsme poprvé přemýšleli o projektu OBĚDY PRO DĚTI, byla naše představa řekněme hodně “nutriční”. Mysleli jsme si, že hlad je to hlavní, o co jde. Pak se nám dostali do rukou obrázky, jenž děti ze škol zapojených do projektu nakreslily na téma „Ty a školní oběd“.

Najednou jsme pochopili, že oběd ve školní jídelně není jen o kaloriích, ale zejména o SOCIÁLNÍM ŽIVOTĚ DĚTÍ. Školák možná víc než hlady strádá odcizením se kolektivu. V jídelně spolužáci jedí, žertují, baví se a dítě bez oběda je najednou mimo hru.

Kampaň "Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou“ jsme tudíž vystavěli právě na tomto faktu. Ukazujeme lidem, že PŘIJÍT O ŠKOLNÍ OBĚD SOUČASNĚ ZNAMENÁ PŘIJÍT O SMÍCH, KAMARÁDSTVÍ, DĚTSKÁ TAJEMSTVÍ NEBO PRVNÍ ŠKOLNÍ LÁSKY. A také poukazujeme na to, jak snadné je tuto skutečnost změnit!

Kampaň jsme zcela záměrně ladili do pozitivní roviny. Místo smutku a beznaděje jsme chtěli ukázat tu lepší stránku věci – že i PÁR KORUN NA ŠKOLNÍ OBĚD MŮŽE DRAMATICKY ZMĚNIT ŽIVOT DÍTĚTE. Že na to lidé slyší, potvrzují výsledky kampaně!

Doplňující informace:

Náklady na kampaň díky vstřícnosti médií odpovídaly soutěžní kategorii „Malý rozpočet“. Nebyly kryty z příspěvků dárců, ale ze soukromých finančích zdrojů provozovatelů nadace. Veškeré prostředky shromážděné na trasparentním účtu byly použity výhradně na úhradu obědů pro děti.

Výsledky:

Na začátku jsme měli optimistickou vizi – získat od dárců na obědy pro děti 1,5 mil. Kč. Tohoto cíle jsme nedosáhli! K 31. prosinci 2014 se totiž na transparentním účtu sešlo ne 1,5 milionu korun, ale víc než dvojnásobek – 3,1 milionu!

Výzva „Pomozte nám nakrmit děti jídlem a láskou“ přinesla bohatou úrodu:

  • Na transparentním účtu se za první 4 měsíce školního roku 2014/15 nasbíralo 3 115 110 Kč –  2x tolik než za celý předchozí školní rok (1 483 695 Kč).
  • Společně jsme za to nasytili 1975 dětí – to je 5,3x více strávníků než ve školním roce 2013/14 (375).
  • Do projektu se zapojilo již 424 škol - 4,6x více než v předchozím školním roce (93).

Kampaň měla velkou mediální odezvu. Reportáže o projektu OBĚDY PRO DĚTI se objevily např. v České televizi v hlavní zpravodajské relaci Události a v pořadu Sama doma, v Českém rozhlase, Lidových novinách, v MF Dnes, na portálu Aktuálně.cz a v dalších médicíh

Projekt OBĚDY PRO DĚTI získal v říjnu 2014 oficiální záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo jedná s dalšími resorty o příspěvku na školní obědy pro potřebné děti.

Asi nejdojemnějším důkazem, že kampaň má skutečně smysl, je však dopis, jenž přišel na adresu nadace. Byl v něm obrázek plného talíře a pár slov neuměle napsaných dětskou rukou:

DĚKUJEME ZA PLNÁ BŘÍŠKA! JIŘÍK

Přílohy kampaně:

Galerie kampaně