Video

http://youtu.be/8yRV71ZN01g

Přihlašovatelé

Klient Česká pojišťovna
Přihlašující agentura Havas Worldwide Prague a.s.

Individuální kredity

Jméno Pozice Společnost

 

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně: 10 - 20 mio Kč

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Informace o kampani:

Situace / background:

Mezi klienty pojišťoven obecně převládá negativní vnímání řešení pojistné události. Klienti ho vnímají jako zbytečně zdlouhavý a nepříjemný proces, který jim ještě více zkomplikuje situaci. Tento názor je založen na vlastních předchozích zkušenostech klientů, nebo zkušenostech jejich příbuzných a známých.

Dokladem je průzkum České pojišťovny před začátkem její jarní kampaně, ze kterého vyplývá, že 43,9 % (u pojištění motorových vozidel) a 52,5 % (u pojištění majetku) respondentů očekává výplatu peněz z pojištění až za 15 – 31 dní od nahlášení škody.

Česká pojišťovna je i navzdory své velikosti (cca 3,2 milionu klientů) schopna svým klientům vyplácet peníze do pěti dnů od dodání všech podkladů.

Právě proto se ČP rozhodla ve své jarní kampani komunikovat místo tradiční produktové nabídky jediný benefit, který je platný pro celé produktové portfolio pojišťovny. Tímto klíčovým benefitem byla „rychlost“, se kterou ČP vyřizuje nahlášené škody.

Zdroj: průzkum ČP „Plnění pojištění auta a majetku“, 655 respondentů, klienti i neklienti ČP, období 16. 3. – 28.  6. 2015

Cíle komunikace:

Cílem komunikace bylo změnit obecně platný názor ohledně délky řešení pojistných událostí. ČP chtěla přesvědčit potenciální klienty, že je schopna vyplatit peníze z pojistného do 5 dnů (u pojištění majetku, u pojištění motorových vozidel dokonce do 2 dnů) místo očekávaných 15 – 31 dní. Klienti ČP tak na své peníze nečekají jako u ostatních pojišťoven, ale získají je v momentě, kdy je skutečně potřebují.

Komunikační strategie:

Kampaň byla cílena ze 70 % na muže, 30 % na ženy ve věku 30-40 let, kteří již mají minimálně jedno dítě a žijí ve středně velkých městech (nad 10 000 obyvatel). Průměrný čistý měsíční příjem rodiny je 40 000 Kč. Vlastní minimálně jedno rodinné auto a starší byt či malý domek, který splácí hypotékou a potřebují jej pojistit. Preferují jistotu, bezpečí svého domova, ale nemají velké finanční rezervy, do kterých by mohli sáhnou v případě nehody, ať už v domácnosti, nebo na silnici.

Komunikační mix: tisková inzerce, rádio, OOH (BB, plachty), POS (plakáty), online (pre-roll video, bannery)

Hlavní důraz byl u pojištění motorových vozidel kladen na OOH formáty a rádio. Oba tyto kanály zasáhnou cílovou skupinu při řízení dopravního prostředku, tedy v momentě, kdy má k produktu přímou asociaci.

U pojištění majetku jsme se soustředili hlavně na printové formáty v magazínech o bydlení, při jejichž čtení má cílová skupina příležitost a čas přemýšlet nad domácností a jejím pojištěním.

Pro obě produktové kategorie jsme pak využili také pre-roll videa na youtube a bannery na frekventovaných serverech, na kterých se cílová skupina dennodenně pohybuje a má možnost si o nabídce vyhledat podrobné informace, případně si produkt rovnou sjednat online.

Kreativní strategie:

Klíčovým sdělením celé komunikace bylo „U ČP na peníze nečekáte“. Sdělení jsme opřeli o dvě nejdůležitější produktové kategorie, a to pojištění motorových vozidel (pod kterým se skrývá např. povinné ručení nebo havarijní pojištění) a pojištění majetku (např. pojištění domu, bytu, domácnosti...).

S ohledem na výsledný mediální mix, který stál hlavně na velkých OOH formátech, jsme zvolili jednoduchý vizuál s motivem kalendářových oken, které představují jednotlivé pracovní dny. V prvním okně pak zobrazujeme nehodu, v posledním okně jsme se místo výplaty peněz rozhodli zobrazit rovnou nápravu škody, abychom podpořili sdělení postavené na rychlosti.

Sdělení jsme, kromě jasně pochopitelného vizuálu, podpořili díky datům od ČP také konkrétními čísly přímo v HL, který v případě pojištění motorových vozidel zněl „85 % škod uhradíme do 2 dnů od dodání podkladů“ a ve vizuálu s pojištěním majetku „95 % škod uhradíme do 5 dnů od dodání podkladů“.

Doplňující informace:

Výsledky:

Z průzkumu, který v rámci kampaně zrealizovala sama Česká pojišťovna, vyplynul jasný posun ve vnímaní rychlosti a tedy i splnění hlavního komunikačního cíle, který byl klientem stanoven.

Celkově se ČP povedlo snížit průměrnou očekávanou dobu vyplacení peněz na polovinu oproti stavu před kampaní.

Zatímco před začátkem kampaně očekávalo výplatu do 15-31 dní více jak 40 % účastníků průzkumu, po jejím skončení čekalo peníze za stejný čas již pouhých cca 25 %.

U pojištění motorových vozidel jsme v kampani komunikovali úhradu do dvou dnů. Před kampaní platbu v tomto termínu očekávalo pouze 0,8 % respondentů, po kampani 8,5 %.

U pojištění majetku pak ČP v kampani deklarovala výplatu peněz do 5 dnů, což před kampaní očekávalo pouhých 5,7 % dotazovaných, po jejím konci pak neuvěřitelných 40,7 %.

Co se rychlosti týče, má ČP jasný náskok i před konkurencí, od které očekává výplatu peněz z pojištění do týdne pouze 31 % respondentů. Kdežto od ČP za stejný čas již 45 % respondentů.

Zdroj: průzkum ČP „Plnění pojištění auta a majetku“, 655 respondentů, klienti i neklienti ČP, období 16. 3. – 28.  6. 2015

Přílohy kampaně:

Galerie kampaně