Video

https://vimeo.com/135703509

Přihlašovatelé

Klient Česká Olympijská, a. s.
Klient SAZKA a.s.
Přihlašující agentura Geometry Global, s.r.o.

Individuální kredity

Jméno Pozice Společnost
Marek Tesař Marketing Director ČOV
Veronika Zemanová Marketing Manager ČOV
Barbora Žehanová PR Manager ČOV
Štěpán Janáček Project Manager ČOV
Václav Jalovecký Sazka
Markéta Vaňková Sazka
Martin Pešta Managing Director Geometry Global
Jan Dvořák Account Supervisor Geometry Global
Kateřina Prokopová Account Manager Geometry Global
Miroslav Škopek Account Executive Geometry Global

 

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně: 10 - 20 mio Kč

Informace o kampani:

Situace / background:

Na první pohled jsou české školy plné sportu.  Většina z nich čerpá sportovní granty, zúčastňuje se sportovních turnajů a každoročně se na nich najde několik mimořádných talentů, které snad uvidíme jednou na olympiádě.

To je však pouze špička ledovce, které odpovídá 10 % dětí. Podle statistik World Health Organisation hned 75 % českých dětí trpí nedostatkem pohybu a počet obézních dětí se u nás mezi lety 1995 a 2011 ztrojnásobil (Zdroj: Studie KPMG, 2013).

Nůžky mezi aktivně sportujícími dětmi a těmi, co se nehýbou vůbec, se neustále rozvírají. Sportující děti se dostávají do sportovních výběrů, ty pasivní sledují sportovní aktivity zpoza autové čáry a pomalu tloustnou. Důsledky můžou být dalekosáhlé. Pokud se dnešní trend nepodaří změnit, náklady českého zdravotnictví porostou s každým ztraceným procentem sportující populace o 697 milionů Kč ročně. (Zdroj: Studie KPMG, 2014)

Český olympijský výbor (ČOV) ve spolupráci se svým partnerem společností Sazka se tento trend rozhodli zvrátit. Cílem bylo probudit zájem o sport mezi žáky základních škol a ukázat jim, že sport může být zábava, i když v něm nelámou světové rekordy.  Konkurencí při tom bylo již několik existujících projektů.

Cíle komunikace:

ZAPOJENÍ: Našim cílem bylo vytvořit dlouhodobou aktivitu (program) pro žáky základních škol, která by jim demonstrovala, že sport je zábava.  Na počátku jsme měli ambiciózní cíl zapojit 100 000 žáků na 500 základních školách po celé ČR (při stanovení cíle se vycházelo z  průměrného počtu žáků na škole).

POVĚDOMÍ: Cílem bylo dostat téma obezity dětí v České republice do povědomí široké veřejnosti a nepřímo tak působit na rodiče dětí i učitele ve školách. Cílem bylo vygenerovat neplacený mediální prostor a zajistit výstupy v klíčových celostátních médiích.

DOPORUČENÍ SPORTU: ČOV a Sazka chtěli program postavit na bázi testování sportovních dovedností. Zábavnou formou jsme měli pomoci dětem vybrat sport, který je pro ně ten pravý.  Analýzu sportovních předpokladů s doporučením nejvhodnějších sportů mělo absolvovat alespoň 100 000 dětí ve školním roce 2014/2015.

Komunikační strategie:

Testování sportovních dovedností dětí probíhá na základě 8 cviků, které určí, na který sport se dítě hodí. Tyto cviky jsme propojili a program společně nazvali Sazka Olympijský víceboj.

Každé dítě se mohlo v rámci výuky do víceboje zapojit a pod odborným dohledem zjistit, v čem spočívá jeho talent. Výsledkem byla detailní analýza aktuálních dovedností, doporučení pro další trénink a kontakt na sportovní kluby, které se věnují sportům, ve kterých dítě může být silné. Doporučené kluby rodiče snadno nalezli na nově vzniklém portálu sportvokoli.cz.

Klíčové pro úspěch bylo přesvědčit školy a učitele tělocviku, že se jedná o projekt, který je unikátní tím, že umožní zapojit všechny žáky - nikoliv pouze ty nadané.  Pro učitele byla největší motivací k zapojení prestiž projektu pod hlavičkou ČOV, možnost získat vybavení pro školu a setkání s olympioniky. Komunikace se školami probíhala přímo pomocí e-mailů a direct mailů.

Důležitou součástí projektu bylo budování povědomí o problematice dětské obezity mezi veřejností, a to zejména pomocí PR.

Kreativní strategie:

Maximálně jsme se snažili využít síly značky ČOV a olympijských kruhů. Motivací pro děti měli být samotní olympionici. Víceboje se na vybraných školách účastnili například krasobruslař Tomáš Verner, olympijský medailista Vávra Hradilek nebo nejrychlejší česká atletka Denisa Rosolová. Osobní zkušenost s hrdiny z olympiády byla klíčová, i proto se s nimi během roku setkalo téměř 15 000 žáků.

Analýzu sportovních předpokladů, která byla výstupem absolvovaného víceboje, jsme představili jako Sportovní vysvědčení, které se rozdává spolu s vysvědčením žáka v pololetí i na konci školního roku. Tím získala na prestiži i hodnotě.

V PR jsme pracovali zejména s výsledky programu. Šlo o statistická data, která v České republice dlouhodobě chyběla. Překvapivá zjištění, že děti ve městech jsou daleko nadanější a v lepší kondici než děti na vesnicích, byla natolik šokující, že se jim věnovala všechna významná česká média.

Doplňující informace:

Výsledky:

ZAPOJENÍ:  Do nově vytvořeného programu bylo cílem zapojit 100 000 žáků na 500 základních školách po celé ČR.  Výsledek předčil všechna očekávání a navíc v následujícím školním roce 2014/2015 dále rostl. Výsledně se tak do projektu zapojilo 203 057 dětí (203% oproti původnímu cíli) a to na 1 384 základních školách (původní cíl splněn na 270 %)(Zdroj: ČOV).  Sazka Olympijského víceboje se tak zúčastnila třetina všech základních škol v ČR (Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Počtem účastníků se projekt stal největším sportovním projektem v ČR. (Zdroj: Asociace sportovních školních klubů ČR).

POVĚDOMÍ: Cílem bylo dostat téma obezity dětí v České republice do povědomí široké veřejnosti a nepřímo tak působit na rodiče dětí i na učitele ve školách. Projekt Sazka Olympijský víceboj zaznamenal přes 800 výstupů ve všech důležitých médiích včetně České televize, Českého Rozhlasu, MF DNES a iDnes. Celkový přepočítaný objem získaného mediálního prostoru činil 42 000 000  Kč (Zdroj: Newton monitoring)

DOPORUČENÍ SPORTU: ČOV společně se Sazkou chtěli program obohatit o testování sportovních dovedností dětí. Cílem bylo provést 100 000 analýz s doporučením vhodných sportů pro každé dítě. Sportovní vysvědčení získalo v rámci víceboje nakonec 137 710 dětí (Cíl byl tak splněn na 137,7 %).

Projekt Sazka Olympijský víceboj zaznamenal obrovský úspěch a stal se tak nejvýznamnějším sportovním projektem na základních školách. Přes 200 tisíc dětí ukázalo, že sport může být zábavná alternativa trávení volného času. Díky precizní práci s daty jsme dokázali dětem doporučit sport, ve kterém mohou v budoucnu uspět a pomohli jsme tak předejít jejich případné demotivaci. Získaná data z celé ČR umožní institucím lépe designovat programy na podporu sportu a jsou důležitým zdrojem informací o zdravotním stavu českých dětí.

Od roku 2014 jsme začali měnit zdraví celého národa pomocí sportu -  způsobem, který všichni doceníme teprve za několik let. Projekt bude pokračovat i ve školním roce 2015/2016.

Přílohy kampaně:

Galerie kampaně