Video

https://www.youtube.com/watch?v=c8m1UF7B33Q

Přihlašovatelé

Klient Dr.Max - Česká lékárna holding, a.s.
Přihlašující agentura Wunderman, s.r.o.

Individuální kredity

Jméno Pozice Společnost
Vendula Mrázova Group business director Wunderman
Jaroslav Tošer Account supervisor Wunderman
Lucie Němcová Account Manager Wunderman
Jan Stehlík Digital account manager Wunderman
Ondrej Macák Data analyst Wunderman

 

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně: 10 - 20 mio Kč

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně: 10 - 20 mio Kč

Informace o kampani:

Situace / background:

V souvislosti se změnou zákonné úpravy, musel síť lékáren Dr.Max od 1.1.2015 opustit svůj stávající věrnostní program a přijít s novou alternativou. Původní program nabízel kompenzaci 30 Kč poplatku za recept a jednoduché bodové schéma, které ovšem nebylo zákazníky programu využíváno. Dr.Max je největší lékárenskou sítí v ČR s 375 lékárnami.

Cíle komunikace:

Odlišení lékáren sítě Dr.Max od konkurentů pomocí nového věrnostního programu. Posun vnímání značky směrem k individualizovanému servisu a péči. Primárním cílem bylo představení a registrace do nového programu, zvýšení loajality stávajících zákazníků, nárůst frekvence nákupů a navýšení nákupního košíku zákazníků.

Měřitelné cíle:
- 1 million registrovaných zákazníků do konce roku 2015
- 10% navýšení tržeb
- 70% transakcí přes klientskou kartu
- měření efektivity aktivit pomocí kontrolních skupin

Komunikační strategie:

Cílové skupiny
- primární CS: klienti lékáren Dr.Max vlastnící půvudní zákaznickou Kartu výhod Dr.Max - především starší občané, penzisti, kteří již využívali předchozí program a čerpali v něm výhody při výdeji léků na předpis (bonus 30Kč za recept)
- sekundární CS: nepravidelní zákazníci Dr.Max bez klientské karty a zákazníci ostatních lékáren - především zákazníci mladší a střední věkové skupiny, maminky s dětmi, pro které předchozí program nenabízel žádnou zásadní výhodu, protože receptové léky nevyzvedávají tak často jako starší občané

Komunikační nástroje
- directová komunikace se stávající bází klientů (DM, emailing), POS v lékárnách , mobilní aplikace Můj Dr.Max, web klientského programu kartavyhod.drmax.cz
- podpora registrací prostřednictvím hostesek na vybraných lékárnách v prvních 2 měsících po spuštění nového věrnostního programu

Kreativní strategie:

Klientský program nemusí být pouze o sbírání bodů a poskytování slev. Měl by klientům lékáren Dr.Max dát nejen jistotu fér cen, ale také je ubezpečit, že lékárník zná je samotné i jejich potřeby, ví jaké užívá léky a ví co doporučit přímo jim na míru, popř. naopak zamezit negativním lékovým interakcím.

Základní plošné benefity:
- 50% sleva na doplatek na recepty pro děti do 15 let, seniory nad 60 let a držitele ZTP průkazu
- zvýhodnění ceny OTC léků a doplňků stravy pro členy systémem dvojích cen

Personalizované benefity:
- kontrola lékových interakcí a kontraindikací
- individualizovaný přístup v nabídce léků a doplňků stravy
- Management frekvence nákupů – každý zákazník má napočítanou svou individuální pravidelnou frekvenci nákupů. Pokud ji naruší a v pravidelném intervalu nenavštíví lékárnu, je mu automaticky zaslána individuální nabídka
- Patient Compliance Program – program,který pacientům při dlouhodobé léčbě připomíná pravidelné užívání Rx léků

Doplňující informace:

Program byl oceněn 3 zlatými cenami na prestižní mezinárodní soutěži věrnostních programů The Loyalty Magazine Awards 2016. Získal ocenění v kategoriích: The Best New Loyalty program in EMEA, The Best Usage of CRM in EMEA, The Best Loyalty Program in CEE

Výsledky:

Základní výsledky
- Počet registrovaných klientů byl více než dvojnásobný oproti plánu (2 083 000 vs 1 000 000) – tj.20%  populace za prvních 9 měsíců.
- 84,4% všech prodejních transakcí probíhá přes klientskou kartu
- 32% nárůst tržeb v porovnání s kontrolní skupinou (v plánu 10% nárůst)
- navíc na stagnujícím trhu Dr.Max evidoval po spuštění programu více než 20% celkový nárůst v OTC prodejích (léky bež předpisu a doplňky stravy) - trh rostl pouze o 0,22%

***interní prodejní data Dr. Max, IMS Health data

(neveřejná data)

Přílohy kampaně: