Video

https://youtu.be/Jljx_cbGN5M

Přihlašovatelé

Klient Autoklub Barum Zlín v AČR
Přihlašující agentura Reklamní Inženýři (ADVERTISING ENGINEERS s.r.o.)

Individuální kredity

Jméno Pozice Společnost
Jan Čada Producent Reklamní Inženýři
Tomáš Šula Idea maker Reklamní Inženýři
Vašek Kudělka Grafik Reklamní Inženýři
Matěj Brothánek Kameraman a střihač Reklamní Inženýři
Anička Jelínková Produkční Reklamní Inženýři
Lenka Blažková Copywriter Reklamní Inženýři
Jan Salač Fotograf Reklamní Inženýři

 

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Informace o kampani:

Situace / background:

V České republice přibývá hemato-onkologicky nemocných pacientů. Jedinou jejich nadějí k vyléčení je transplantace kostní dřeně. Svého dárce nenajde každý 4. pacient.

Cíle komunikace:

Cílem komunikace bylo rozšířit Český národní registr dárců dřeně o minálně 100 potenciálních dárců a tím pomoci záchránit více lidských životů.

Komunikační strategie:

Muži a ženy do 35 let, s akcentem na fanoušky motorsportu.

Digitální strategie: bannery - obsahová síť seznam/google +retargeting; FB - promoted posts + retargeting; FB - organic; Youtube; Digi PR; own media; web

Offline strategie: městské panely; billboardy; plakáty; kinospoty (Visa Cinema, Cine Star); TV; PR, Tiskové konferencem, Tiskoviny, Event

Rozpočet: 250 000 Kč na kampaň a realizaci samotné akce + barter ( aktivizace komerčních subjektů a jejich příspěvek k šíření kampaně)

 

Kreativní strategie:

Idea: Největším vítězstvím v životě je zachránit život jiného.

Sdělení: Díky 2 mililitrům krve a 5 minutám času je možné zachránit život dospělého nebo dítěte.

Argument: Když nenajde nemocný vhodného dárce, umírá.

Doplňující informace:

Lidský život je tou nejvyšší hodnotou na světě. Nevyčíslitelnou, nevratnou a rozhodně ne samozřejmou.

Výsledek kampaně: 4 zachráněné životy.

Nejúspěšnéjší jednorázová akce pro nábor potenciálních dárců kostní dřeně v histori Českého národní registru dárců dřeně.

Case study: https://www.dropbox.com/s/gwvfjqs52tp7zj4/case_study_dren_final.pdf?dl=0

Projekt dále pokračuje a rozšiřuje se.

 

Výsledky:

Ad1) Cíl kampaně byl naplně na více než 500%.

Ad2) Projekt Jedu na Dřeň motivoval skupiny i jednotlivce k aktivnímu boji proti leukémii a dalším hemato-onkologickým onemocněním a zároveň se stal zastřešující značkou dílčích spontánních projektů po celé republice.

Přílohy kampaně: