Video

https://youtu.be/iJPoPk2Fb3Q

Přihlašovatelé

Klient Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Přihlašující agentura Lion Communications s.r.o., divize Publicis

Individuální kredity

Jméno Pozice Společnost

 

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně:

Informace o kampani:

Situace / background:

CzechTrade je státní proexportní příspěvková agentura, jejímž hlavním úkolem je napomáhat zvyšování exportní výkonnosti a konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích, a to bez ohledu na jejich vývozní zkušenosti.

CzechTrade se potýkal s malým povědomím o konkrétních službách a vnímáním, že je agenturou, která nabízí služby  pouze velkým firmám.

Ambicí agentury je být první volbou českých firem při jejich pronikání a rozvoji na mezinárodních trzích. Za tímto účelem agentura nabízí čtyři základní oblasti služeb: poradenství a služby zahraniční sítě 45 kanceláři působících ve 48 zemích světa na 5 kontinentech, marketingová podpora v zahraničí, informační služby a exportní vzdělávání.

Konkurencí jsou mezinárodní konzultační firmy typu PwC, hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, smíšené obchodní komory, místní poradenské firmy, ministerstvo zahraničních věcí.

Cíle komunikace:

BRAND: Zvýšit vnímání CzechTrade jako spolehlivého partnera s dlouhodobu tradicí (stav před kampaní 62%, cíl 70%)

SLUŽBY: Zvýšit povědomí o službách agentury CzechTrade

Pomoc při obchodování v zahraničí (před kampaní 73%, cíl 80%)
Poradenství českým firmám se zájmem o export (před kampaní 68% , cíl 80%)
Vzdělávací akce s exportní tématikou (před kampaní 36%, cíl 50%)

PENETRACE KAMPANĚ MEZI MALÝMI  A STŘEDNÍMI FIRMAMI:
Zajistit penetraci kampaně mezi cílovou skupinou (cíl 35%)

Komunikační strategie:

CÍLOVÁ SKUPINA: V ČR je statisticky cca 20 tisíc firem zabývajících se vývozem svých produktů, z toho více jak polovina má malý objem vývozu do 10 mil. Kč. V běžném roce vstoupí agentura CzechTrade do smluvního vztahu s cca 750 exportéry, z toho 2/3 opakují zakázky v běžném roce nebo spolupracují v delším časovém horizontu.
Značka má na trhu pozici partnera pro velké podniky, které jejich služeb pravidelně využívají. Cílem je oslovit i  cílovou skupinu malých  a středních podniků  nabízenými  službami  a motivovat je k jejich využívání.

STRATEGIE: Při využití daného rozpočtu bylo důležité zvolit vhodný média mix k efektivnímu oslovení specifické cílové skupiny firem. Na základě analýzy byly zvoleny tři klíčové media typy, které v rámci rozpočtu byly procentuálně zastoupeny následovně:  print – 49%, on-line – 32%, emailing – 19%.  V rámci všech media typů jsme se soustředili na zásah cílové skupiny. Celkové mediální náklady na kampaň byly 717 526 Kč.

Kreativní strategie:

Základem kreativní strategie je práce s motivem „dobyvatel”, který ukazuje potencionálním zákazníkům, že jim CzechTrade pomůže  vítězit na zahraničních trzích. Veškeré materiály ke kampani měly také působit prémiově tak, aby korespodovaly s profilací agentury CzechTrade -  silné vizuální ztvárnění – fotka přes celý formát s potlačenou barevností a českou vlajkou, kterou podtrhuje headline: “Pomáháme  Vám vítězit na zahraničních trzích” , typografie je decentní, ale přesto nese sdělení o nabízených službách.

Důležitým aspektem strategie byla i tvorba brand claimu “Expert na váš export”, který jasně sděluje hlavní odbornost nabízených služeb agentury CzechTrade.

Doplňující informace:

Výsledky:

BRAND: vnímání CzechTrade vzrostlo následovně:

Galerie kampaně