Video

https://vimeo.com/166994686

Přihlašovatelé

Klient Bona, o.p.s.
Přihlašující agentura WELLEN a.s.

Individuální kredity

Jméno Pozice Společnost

 

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Informace o kampani:

Situace / background:

Prodejna neziskové společnosti Bona o.p.s, které se stará o lodi s duševním onemocněním, původně nesla název Dvojí svět. Jejím hlavním úkolem bylo a je prodávat výrobky z chráněných dílen. Výnos z prodeje tvoří významnou součást příjmů neziskovky. Prodejna ale působila spíš jako temné skladiště a nelákala k nákupu. Neatraktivní výloha, chaotické rozložení sortimentu, zásadám retailu odporující zónování prodejny a stísněně působící přeplněný prostor se odrazily ve velmi nízké návštěvnosti a minimálních prodejích.

Cíle komunikace:

Cílem bylo zlepšit primárně awareness, navýšit návštěvnost prodejny a docílit 100% navýšení prodejů. Sekundárně získat pro prodejnu nové, kvalitnější dodavatele zboží z řad chráněných dílen z celé ČR.

Komunikační strategie:

Redesign prodejny je významným krokem ke zvýšení atraktivnosti a vyvolání zájmu kolemjdoucích. Prodej je přímo ovlivněn prostředím. Proto jsme vytvořili korporátní koncept a prodejní layout pod novým názvem Jedna bedna. Redesign a rebranding byl také maximálně efektivní a vyhovuje také klientům Bona o.p.s., kteří zde pracují, protože pro lidi s duševním onemocněním má přehlednost a řád terapeutické účinky. V rámci projektu Rok jinak se manažerce Anně Schlindenbuch podařilo získat finance, mnoho práce bylo uděláno svépomocí. Na projekt přispělo hlavní město Praha a Norské fondy, celková investice nepřesáhla 90.000 Kč.

Kreativní strategie:

Reborn design navazuje na sociální rozměr koncepce - nic není na odpis - ani materiál, ani lidé. Bedna nejen jako přepravka nebo skladovací prvek, ale také jako hlava se stala inspirací pro design, který se projevil na novém logu a merkatiliích. Zásadní byl redesign samotné prodejny od výlohy až po zónování prodejní plochy. Byl vytvořen jednoduchý variabilní systém z druhojakostních dřevěných prken, kovových úchytů a reálných, různě velikých bedniček od zeleniny. Prodejna byla po výmalbě svépomocně osazena systémem, zjednodušilo se osvětlení a bylo vyřešeno uspořádání sortimentu. Koncept bedniček akceptuje rovněž vývěsní štít, navigační graffiti na přilehlé zdi a aranžmá výlohy.

Doplňující informace:

Investice do prostoru naplnila více než jednu roli. Kromě funkčního prodejního místa získala organizace také otevřené a nyní více využívané komunitní centrum, kde se odehrávají nejen přednášky a workshopy pro klienty, ale například také kurzy vitráží pro veřejnost. Grafické prvky a layouty pro komunikační materiály byly připraveny v rámci projektu.

Výsledky:

Oproti předchozím obdobím se prodejna získala širší povědomí nejen v neziskovém prostoru. Výrazně se  rozšířilo portfolio dodavatelů, se kterým měli dříve problém. Zájem dodávat výrobky mají nejen ostatní neziskové organizace a chráněné dílny, ale také lokální malí výrobci. Obchodní potenciál místa je vnímané vyšší. Organizace byla na tomto základě vyzvána Magistrátem Hl. M. Prahy (která je pronajímatelem prostoru), aby si pořádala o další grant na úpravu přilehlé chráněné dílny.

Po znovuotevření v září 2015 se prodeje vyšplhaly na 803 % oproti září předešlému. Meziročně došlo k navýšení objemu prodejů na 225 %. Více informací viz. přiložený graf.

Přílohy kampaně:

Galerie kampaně