Video

https://www.youtube.com/watch?v=jENi1-gp-nM&feature=youtu.be

Přihlašovatelé

Klient Wudnerman s.r.o.
Přihlašující agentura Wunderman s.r.o.

Individuální kredity

Jméno Pozice Společnost
Kateřina Doležalová Group Business Director Wunderman
Tomáš Burka Account Director Wunderman
Lucie Směšná Junior Account Manager Wunderman
Richard Stiebitz Creative Director Wunderman
Tatiana Hořavová Copywriter Wunderman
Mikoláš Gál Art Director Wunderman
Michal Zajaroš Chief Programmer Wunderman
Lukáš Komárek Programmer Wunderman

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně:

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Informace o kampani:

Situace / background:

Nedostatek kvalitních kandidátů na programátorské a accountské pozice vede většinu firem k přímému oslovování potenciálních zaměstnanců, zejména na půdě vysokých škol. Většina firem to řeší prezentacema před studenty. Studenti, kteří mají zájem o pracovní stáže nebo zaměstnání při studiu, jsou častým cílem firemních prezentací. Preferují ale zejména "sexy" značky jako Google, nebo IBM. Vedle toho si Wunderman nespojují s datovou analytikou. Firemní prezentace bývají fádním výčtem pracovních benefitů, nebo prostým stánkem s natištěnými letáčky.

Cíle komunikace:

Cílem bylo získat alespoň 20 kontaktů na studenty a nabídnout jim možnost vykonávat stáž, praxi, nebo práci při studiu v marketingové agentuře Wunderman.  Dalším cílem bylo prezentovat Wunderman tak, aby byl pro studenty zajímavější a aby se zařadil mezi společnosti, o které mají tito studenti zájem (tedy i velké giganty typu IBM, Google apod.) Koncept měl být navíc přenositelný a použitelný dlouhodobě a na všech typech vysokých škol (putovní road show se zastávkami na veletrzích práce pořádanými v pravidelných intervalech jednotlivými VŠ).

Komunikační strategie:

Cílovou skupinou jsou studenti technických nebo ekonomických VŠ (ČVUT, VŠE, UK, MUNI...), kteří hledají práci ke studiu, nebo chtějí získat praxi. Tito studenti mají možnost seznámit se s potenciálním zaměstnavatelem na různých pracovních veletrzích, či přednáškách. V našem případě se jednalo o komunikaci na veletrhu ČVUT.
Komunikační strategie stavěla na odlišení Wundermanu od ostatních prezentujících. Vzhledem k nedostatku prostoru v areálech vysokých škol byla zvolena taková forma prezentace, kterou je možné přizpůsobovat vytýčenému půdorysu (mobilní prezentační stěna, variabilní stylové vybavení). Prezentační prostor byl doplněn stojany s tablety pro možnost zadání kontaktu, TV s video prezentací agentury a netradičně designovanými letáky se základními informacemi a kontakty na HR oddělení. Obsluha stánku ve stylových kostýmech hovořila se studenty, předávala jim zkušenosti z agenturní práce a sbírala kontakty. Všichni studenti, kteří předali kontakt, byli následně osloveni follow-up e-mailem s nabídkou pracovních pozic a s pozváním do agentury k jednání o další možné spolupráci.

Kreativní strategie:

Kreativní koncept se opírá o dolování a broušení nalezených diamantů. Tím je vytvářen kontrast vůči ostatním prezentujícím. Kreativní ideu nese především mobilní prezentační stěna (pohled do dolu) a stylové vybavení ve formě beden s uhlím a diamanty. Kreativní koncept pak doplňují letáky ve formě dynamitových patron a obsluha stánku v hornických montérkách a přilbách. Součástí prezentace byla též možnost nechat se vyfotit s hornickým vybavením a cedulkami s hornickými nápisy před prezentační stěnou s pohledem do dolu Wunderman.

Doplňující informace:

Výsledky:

Během pilotního provozu stánku na veletrhu práce na ČVUT v dubnu 2016 náš stánek navštívilo 214 studentů, což představuje 62 % návštěvníků veletrhu (350 studentů). Z nich jsme vytěžili 52 kontaktů na zájemce o práci, tedy plán byl splněn na 260 %.
Agentura formou stáže, praxe, či práce při studiu zaměstnala 11 nejkvalitnějších studentů, přičemž finanční náklad na získání jednoho studenta (pracovní síly) byly v rámci této kampaně 2x nižší než náklad na získání jedné pracovní síly standardním způsobem (inzerce).

Přílohy kampaně: