Přispívající agentury

Klienti

Společnost Web Kontaktní osoba Pozice kontaktní osoby
MONETA Money Bank, a. s. www.moneta.cz Jan Müller Head of Marketing Communication

Přihlašující agentury

Společnost Web Kontaktní osoba Pozice kontaktní osoby
LABSTORE s.r.o. http://www.labstore.cz/ Barbora Hejduk Bobková Managing Director

 

Informace o kampani:

Situace / background:

Po úspěšném rebrandingu značky GE Money Bank na MONETA Money Bank v roce 2016 bylo potřeba nové značce postupně přiřadit kompetence v jednotlivých oblastech finančních služeb. Na jaře 2017 bylo prioritou profilovat MONETA Money Bank jako banku, která rozumí a pomáhá malým podnikatelům. Pro živnostníky připravila banka unikátní nabídku – podnikatelský úvěr Expres Business s garantovanou úrokovou sazbou 5,9 % ročně, u kterého nemusejí dokládat účel ani shánět zajištění nemovitostí. Hlavní výzvou bylo dostat MONETA Money Bank mezi zvažované banky podnikatelů při rozhodování o čerpání podnikatelského úvěru. A to v podmínkách, kdy se v důsledku silného konkurenčního tlaku oproti předchozím letům výrazně zlepšila dostupnost i podmínky podnikatelských úvěrů na trhu. Pomoci tak zvýšit průměrný měsíční objem nově uzavřených úvěrů Expres Business ve srovnání s předchozím rokem.

Cíle komunikace:

1. Komunikačním cílem kampaně bylo efektivně informovat o novém podnikatelském úvěru Expres Business MONETA Money Bank: ? dosáhnout nadprůměrné znalosti kampaně ve srovnání s konkurenčním průměrem ? dosáhnout nadprůměrného správného doručení hlavního sdělení a brandingu ve srovnání s konkurenčním průměrem ? zvýšit znalost značky MONETA Money Bank obzvláště u neklientů banky ? vyvolat pozitivní vliv na zvažování konkrétního produktu banky 2. Hlavním obchodním cílem kampaně bylo zvýšit průměrný měsíční objem nově uzavřených podnikatelských úvěrů za období květen-červen 2017 na 119 % ve srovnání s průměrným měsíčním objemem nově uzavřených úvěrů v roce 2016

Komunikační strategie:

Cílovou skupinou kampaně byli podnikatelé: 80 % muži, mikro segment (obrat do 10 mil. Kč ročně), hlavně v oboru opravy a údržby motorových vozidel, instalatérských firem, výrobních a zpracovatelských firem (textil, papír, sklo) apod. Klíčový insight a hlavní sdělení kampaně vzešlo z pre-testu kampaně, ve kterém byly hodnoceny 4 koncepty. Ukázalo se, že pořád panuje všeobecná nedůvěra k bankovním reklamám a nabídkám. Podnikatel už předem očekává, že v nabídce bude schovaná nějaká záludnost a člověk nikdy nedostane to, co banka avizuje. Zkušenosti s bankami většinou nejsou pozitivní, proto jim podnikatelé nevěří. Klíčový insight: Banky v reklamách slibují nízké úroky, ale když k nim přijdu pro úvěr, připraví mi kalkulaci, kde je sazba vyšší. Chci, aby banka byla férová, a hned mi řekla, jaký úrok skutečně dostanu. Hlavním benefitem nového podnikatelského úvěru od MONETA Money Bank byla výhodná úroková sazba 5,9 % p.a. a příslib, že co banka slibuje, to podnikatel získá. Pro co nejefektivnější doručení sdělení byla zvolena strategie zapracování této výše úrokové sazby společně s klíčovým insightem přímo do příběhu kampaně, resp. do příběhu hlavního komunikačního nástroje a tím byl TV spot. Hlavní sdělení: Když řekneme podnikatelský úvěr s úrokem 5,9 %, tak dostanete 5,9 %.

Kreativní a mediální strategie:

Hlavním komunikačním nástrojem kampaně dle strategického rozhodnutí byl TV spot, u kterého byli klíčoví protagonisté dobře známý kocour a veterinář Jiří Bartoška. Nyní však neošetřují žádného pacienta, zákrok potřebuje veterinářův moped. Klíčové sdělení „Když řekneme podnikatelský úvěr s úrokem 5,9 %, tak dostanete 5,9 %.“ zprostředkuje příběh, který se odehrává v prostorách typického představitele cílové skupiny malých podnikatelů. Veterinář se zastaví v servisu se svým nepojízdným retro skútrem. Jelikož má naspěch, tak mu mechanik slíbí, že skútr bude hotový za pět devět. Čímž se dostává do příběhu i výše garantované úrokové sazby. Mechanik vrací veterináři opravený skútr přesně za pět devět, jak slíbil. Banka tak sděluje podnikatelům, že co řekne, to platí. Tedy i úrok podnikatelského úvěru 5,9 % ročně. Komunikační mix: Kampaň s cílem dosáhnout plánovaný zásah a budovat znalost a následně konsideraci využila především televizi. Byla k vidění na stanicích skupiny Prima, doplňkově v České televizi a v síti multikin CineStar. Na stanicích skupiny Prima navíc probíhal sponzoring. Na cílovou skupinu podnikatelů mířila i prostřednictvím online kampaně na afinitních webech, v rozhlasu a v tištěných regionálních médiích. V televizi bylo alokováno 67 % rozpočtu, na rádio 15 %, na online kampaň 9 % a zbylých 9% na ostatní média, zejména regionální tisk. Klíčový vizuál všech formátů kampaně byl odvozen z TV spotu. Kočka, moped a úroková sazba 5,9 % sjednocovali sdělení všech nosičů.

Doplňující informace:

*

Výsledky:

1. Komunikační výsledky potvrzují, že kampaň k podnikatelskému úvěru MONETA Money Bank byla mimořádně efektivní. Kampaň „Podnikatelská půjčka za pět devět“ velmi účinně zasáhla cílovou skupinu malých podnikatelů především prostřednictvím televize, efektivně doručila hlavní sdělení a měla pozitivní dopad na zvažování produktu i na nárůst znalosti MONETA Money Bank mezi neklienty banky: ? znalost kampaně dosáhla trojnásobné hodnoty jako konkurenční průměr ? míra správného doručení hlavního sdělení kampaně dosáhla 2,8násobku konkurenčního průměru ? branding kampaně dosáhl 88,6 %, což je o 13,2 procentních bodů více než konkurenční průměr ? spontánní znalost značky MONETA Money Bank mezi neklienty banky, kteří kampaň zaznamenali byla o 13,7 procentních bodů vyšší, než u neklientů banky, kteří kampaň nezaznamenali ? podíl těch, kteří by zvážili nabídku z reklamy „Podnikatelská půjčka za pět devět“ byl 2,8násobně vyšší, než konkurenční průmer. Až 47 % podnikatelů, kteří znali kampaň „Podnikatelská půjčka za pět devět“ by zvážili využití nabídky MONETA Money bank z reklamy 2. Průměrný měsíční objem nově uzavřených podnikatelských úvěrů Express Business od MONETA Money Bank za období květen-červen 2017 ve srovnání s průměrným měsíčním objemem nově uzavřených úvěrů v roce 2016 vrostl až na 326 %. Hlavní obchodní cíl kampaně definovaný jako nárůst průměrného měsíčního objemu nově uzavřených podnikatelských úvěrů za období květen-červen 2017 na 119 % ve srovnání s průměrným měsíčním objemem nově uzavřených úvěrů v roce 2016 byl mnohonásobně překročen. Na mimořádných obchodních výsledcích se kromě velmi úspěšné kampaně podepsali i další faktory a to především posílená obchodní síť zaměřená na podnikatele. Nárůst počtu bankéřů a jejich obchodních míst byl však úspěšně podpořen dopady kampaně, a to konkrétně nárůstem znalosti značky u neklientů banky, zajištěním povědomí o přesvědčivé nabídce banky a povzbuzením k zvážení využití této nabídky, jak potvrzuje post-test kampaně. Účinnost kampaně byla dle tohoto post-testu dosažena díky zavedenému kreativnímu konceptu používanému i v retailovém segmentu a osobitým opakujícím se charakterům kočky a veterináře Jiřího Bartošky. Exekuce TV spotu byla originální a lidmi akceptována, což jí pomohlo získat pozornost cílové skupiny. Hlavní sdělení bylo srozumitelné. Výzkum ukázal, že televize hrála nenahraditelnou roli při dosahování vysokého zásahu cílové skupiny. Online a další podpůrná média pomohla především při zvýšení frekvence. Kampaň „Podnikatelská půjčka za pět devět“ byla nejlépe viditelná a jednou z nejúčinnějších ze všech monitorovaných kampaní MONETA Money Bank díky konzistentnosti s dlouhodobou komunikací cílenou na retailový segment. Kampaň byla také jednou z nejúčinnějších, pokud jde o investice potřebné k zajištění znalosti kampaně u 1 % cílové skupiny. Zdroje: MONETA Money Bank a.s. Campaign Report, IPSOS 06/2017 Test of business propositions, Confess 02/2017

Přílohy kampaně: