Situace / Výzva

Institute for Democracy 21 je nezisková organizace, jejímž posláním je seznámit veřejnost s univerzálním hlasovacím systémem Demokracie 21. Tento hlasovací systém je založen na principu, kdy má jeden hlasující k dispozici více hlasů, a v době stoupajícího rozdělení společnosti a krize demokracie může být cestou, jak najít vzájemnou shodu. Každý občan může mít k dispozici například 3 kladné a 1 záporný hlas. Není to tedy volba “buď, anebo,” naopak každý hlasující může vybrat více pro něj přijatelných variant (a jednu nepřijatelnou). Hlasy jednotlivých občanů pak svým překryvem generují výsledek, na kterém se shoduje nejvíce lidí. Naším cílem bylo seznámit veřejnost s fungováním hlasovací metody Demokracie 21 a vyvolat zájem o jeho využívání v běžném životě i na globální úrovni.

Cíle

Hlavními cíli kampaně bylo: 1) zvýšit povědomí české populace (18+) o volebním systému Demokracie 21 z nuly na 20 % (podpořená znalost), 2) vyvolat zájem o zavedení systému Demokracie 21 v českých volbách u 25 % těch, kdo systém znají.

Strategie

Vysvětlit nový volební systém není jednoduchá věc. Abychom dali lidem možnost poznat, jak by volba Demokracií 21 vypadala v praxi, využili jsme blížících se prezidentských voleb a spustili občanskou online hru Prezident 21. V té měl každý uživatel k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas, které mohl rozdělit prezidentským kandidátům, a vyzkoušet si tak nový volební systém na vlastní kůži. Cílem bylo najít prezidentského kandidáta, který by společnost nejvíce spojil. Po celou dobu projektu jsme kladli důraz na nestrannost a podporu informované volby pomocí profilů kandidátů vyplněných jimi samotnými. Hra skončila vyhlášením vítěze po ukončení prvního kola prezidentské volby. Cílovou skupinou byli oprávnění voliči ČR, tedy muži a ženy 18+ s volebním právem. Abychom omezili manipulace s hlasováním, nastavili jsme jako podmínku k účasti ve hře ověření přes funkční české telefonní číslo.

Kreativní a mediální strategie

Ačkoli byla komunikace projektu integrovaná napříč kanály, klíčovou roli hrála on-line media, protože umožňovala přivést uživatele nejkratší cestou k vyzkoušení Demokracie 21 na vlastní kůži. Stěžejním kanálem pak byl Facebook. Ten jsme využili jako hlavní médium pro akvizici hlasujících “voličů”, i jako platformu pro interakci s uživateli. Pro Facebook, Youtube a Twitter jsme vytvářeli původní obsah: videorozhovory s kandidáty, ankety s občany v regionech, animované grafy aj. Nejvíce postů se na FB věnovalo představování kandidátů a přinášení dat z průběhu hry. Dařilo se nám také reagovat na aktuální dění, natočili jsme např. úspěšný videovzkaz Tondy Blaníka při ohlášení jeho kandidatury. Složitější téma srovnání volebních systémů jsme komunikovali s nižší frekvencí, zato s důrazem na kvalitu obsahu. Po oznámení oficiálních kandidátů jsme spustili také Volebního rádce. Lidé v něm vyjadřovali do jaké míry souhlasí s konkrétními výroky, které nám k vybraným tématům poskytli přímo prezidentští kandidáti. Ti se do naší kampaně koneckonců sami zapojili a na svých kanálech šířili výzvu k hlasování. Důležitou složkou byl i community management na sociálních sítích. Proškolený tým se vypořádával s komentáři, v nichž odpovídal mj. na náročnější dotazy k fungování systému. V průběhu kampaně jsme alokaci rozpočtu optimalizovali tak, aby demografické složení lidí hlasujících na webu odpovídalo přibližně složení lidí v populaci. Pokud se tedy ukazovalo, že máme převahu hlasujících z určitého demografického segmentu, realokovali jsme rozpočet na méně zastoupený segment, s cílem získat co nejreprezentativnější výsledek hry. Nad rámec PR vznikl s Aktuálně.cz seriál “Výzvy demokracie”, který v průběhu roku nastoloval progresivní témata související s činností naší organizace. Navázali jsme partnerství s pořadateli předvolebních debat, kde se Demokracií 21 vždy hlasovalo o vítězi debaty. Uspořádali jsme i vlastní debatu, která byla rovněž hojně medializovaná. Při oznámení kandidatury M. Zemana jsme uspořádali happening u Pražského hradu, který přinesl velký mediální ohlas.

Rozpočet

do 5 mio

Výsledky

Ačkoli bylo představení zcela nového volebního systému velkou výzvou, díky prvku hry se nám podařilo ho zjednodušit a probudit v uživatelích chuť se volby zúčastnit. Prostřednictvím Facebooku se nám podařilo rozpoutat diskuzi o současné podobě demokracie a našem systému – celkem nám za dobu trvání hry přišlo přes 80 000 komentářů. Získali jsme také podporovatele z řad dalších iniciativ i veřejně známých osobností, kteří sdíleli naše příspěvky, a tím napomohli šíření povědomí o projektu. Díky intenzivní komunikaci s uživateli se nám podařilo navázat spolupráci s organizacemi a subjekty, které projevily zájem využívat hlasování Demokracií 21 pro své vlastní projekty. Naší komunikací jsme zasáhli téměř 3 000 000 unikátních uživatelů a celkem ve hře Prezident 21 (i přes nutnost zadání telefonního čísla) odhlasovalo 326 790 Čechů a Češek, kteří si tak v praxi vyzkoušeli volbu systémem Demokracie 21. Volebního rádce vyplnilo 227 864 lidí. A teď to nejdůležitější: 1) povědomí české populace (18+) o volebním systému Demokracie 21 dosahuje i půl roku po ukončení hlasování 31 %! (07/2018 – Median, n=809; podpořená znalost). Cíl jsme tedy překonali o 55 %. 2) Zájem o zavedení tohoto systému v českých volbách pak deklarovalo 33,2 % z nich (07/2018 – Median), to je překonaný cíl o 32,8 %! Třešinkou na dortu pak je vystoupení senátora Jana Horníka (STAN), který na schůzi Senátu dne 5. 4. 2018, kde probíhala diskuze o změně volebního systému, z vlastní iniciativy uvedl, že se mu „hrozně moc líbí model Demokracie 21, kde tedy můžete dávat i minusové hlasy.“

Přílohy kampaňe