Situace / Výzva

Paměť národa je největší veřejná sbírka více než 4000 autentických svědectví pamětníků 20. století. Své příběhy v ní vyprávějí lidé, jichž se dotkla válka, i ti, jež poznamenal komunistický režim. Sbírku Paměť národa buduje nezisková společnost Post Bellum spolu s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. V databázi jsou tisíce fotografií, dokumentů, audio a video nahrávek. Díky síti spolupracovníků přibývají na Paměť národa zhruba dva příběhy denně. Pro Paměť národa vyprávělo svůj příběh už více než 800 válečných veteránů. V ČR je podle Ministerstva obrany evidováno 533 vojáků z 2. světové války. Novodobých českých veteránů z Kuvajtu, Iráku, Balkánu či Afghánistánu bylo v 2017 registrováno celkem 13 653. V roce 2017 již potřetí pořádalo Post Bellum veřejnou sbírku ke Dni válečných veteránů, který se připomíná 11. listopadu na výročí ukončení 1. světové války. V tento den mohou lidé potkat dobrovolníky se sbírkovými kasičkami označenými vlčími máky. Ty jsou symbolem válečných veteránů už od konce 1. světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Hlavním cílem v roce 2017 bylo připomenout statečnost a nasazení válečných veteránů většímu publiku. Oslovením více lidí zvýšit výtěžek finanční sbírky, díky kterému se budou moci zdokumentovat další vyprávění veteránů. Zdroj: Post Bellum, o.p.s.

Cíle

Hlavním cílem kampaně bylo zvýšit povědomí o veřejné sbírce ke Dni válečných veteránů, která se uskuteční 10. a 11. listopadu v ulicích Prahy a všech krajských městech, a pomoci tak k nárůstu finanční sbírky alespoň na dvojnásobek částky získané v předchozím ročníku, tedy na 173 000 Kč. Na výši vybrané částky závisí rozsah rozšíření pamětí veteránů, jejichž vzpomínky ještě nebyly do Paměti národa zaznamenány. Čas na jejich zachycení není neomezený, obzvlášť v případě veteránů z 2. světové války

Strategie

Hlavním cílem kampaně bylo v krátkém čase od 1. 11. 2017 do 10. 11. 2017 upoutat pozornost veřejnosti, zaměřit ji na blížící se Den válečných veteránů a podpořit při té příležitosti uspořádanou finanční sbírku 10. a 11. listopadu v ulicích Prahy a všech krajských městech. Symbol sbírky vlčí mák si dárci mohli pořídit ve vybraných obchodech, knihovnách a trafikách po celé České republice nebo ho objednat on-line. Smyslem kampaně bylo všem československým válečným veteránům poděkovat, vyjádřit úctu a zároveň – s pomocí veřejnosti – přispět k tomu, aby se mohly pro archiv Paměť národa zaznamenat vzpomínky těch, kteří ještě ve sbírce nejsou. Klíčové sdělení kampaně: Pomozte uchovat vzpomínky válečných veteránů.

Kreativní a mediální strategie

Smyslem projektu, kterému má veřejná sbírka pomoci, je uchovávat a zpřístupňovat vzpomínky pamětníků, kteří souhlasili, aby jejich svědectví posloužilo ke zkoumání moderních dějin a bylo veřejně přístupné. Stále jsou mezi námi veteráni, kteří se mají o co podělit, a přitom jejich příběhy často neznají ani jejich nejbližší příbuzní. Tato skutečnost, která podstatným způsobem umocňuje potřebu zdokumentovat a sdílet vzpomínky veteránů, se stala podnětem pro kreativní ideu kampaně. Tu rozvíjí video spot inspirovaný příběhem veterána Karla Brhela (1922–2006), účastníka bojů u Dunkerque a politického vězně 50. let. V příběhu spotu vidíme válečného veterána a jeho vnuka, kteří se ocitli uprostřed silné bouřky. Zvuky doprovázející běsnění živlů starého muže přenášejí do bolestivých vzpomínek na válečné bojové situace, v nichž se nejednou ocitl. Prostřednictvím zvídavé reakce vnoučka sdělujeme, že tyto nezapomenutelné vzpomínky často nejsou známy ani rodinám veteránů. Výběr komunikačních nástrojů charitativní kampaně byl ovlivněn možnostmi médií podporujících kampaň. Video spot se během sbírkových dní vysílal v České televizi a na mnoha veřejných místech, promítal se v síti multikin Cinema City a v dalších kinech, publikovala jej řada zpravodajských serverů. O sbírce pravidelně a ve velkém rozsahu informoval Česky´ rozhlas, který také poskytl prostor pro audio spoty. Audio spot vysílalo i Radio 1. Součást kampaně tvořila rovněž inzerce a tiskoviny na místech pořádání sbírky, celkem na 130 místech po celém Česku. Důležitými komunikačními kanály kampaně byly web http://denveteranu.pametnaroda.cz a sociální sítě. V rámci kampaně proběhlo 10. listopadu v Ballingově sále Národní technické knihovny komentované promítání s názvem „Dunkerque“, kde jeden z veteránských příběhů vyprávěl Mikuláš Kroupa, ředitel a zakladatel Paměti národa.

Rozpočet

do 1 mio

Výsledky

Třetí ročník veřejné finanční sbírky ke Dni válečných veteránů přinesl pro účely uchování autentických svědectví, které ještě nejsou do sbírky Paměť národa zaznamenány, celkem 750 000 Kč. To je téměř devítinásobek hodnoty sbírky z předchozího roku 2016. Plán byl překročen o 333 %. V kontextu mnoha charitativních kampaní, které útočí na emoce i peněženky lidí ochotných přispět na dobrou věc, je tento výsledek znamenitý. Kromě zapojených mediálních partnerů patří velké poděkování všem knihovníkům, kavárníkům, pekařům, trafikantům a obchodníkům, kteří umožnili rozmístění více než 300 sbírkových pokladniček s vlčími máky, a studentům, kteří 10. a 11. listopadu chodili s kasičkami v ulicích po celé České republice. Spot na sociálních sítích vidělo 270 tisíc lidí. Média věnovala pozornost příběhům veteránů, o sbírce referovala více než stokrát. Kampani a sbírce také pomohlo zapojení známých osobností: krátkým video spotem kampaň podpořili: novinář Martin Veselovsky´, olympionik Ondřej Synek, fotbalový reprezentant Marek Suchy´, herečka Ester Geislerová nebo ředitel nakladatelství Academia a spisovatel Jiří Padevět. Zdroje: Post Bellum, o.p.s.

Přílohy kampaňe