Situace / Výzva

Trinity Bank se stala v prosinci 2018 nejmladší českou bankou. Bankovní licenci získala po přeměně z Moravského Peněžního Ústavu, který na českém trhu fungoval více než 20 let.
Trinity bank, nejmladší banka na českém trhu, nás pověřila dvěma úkoly. Představit novou banku na českém přesyceném finančním trhu a zajistit jí plynulý přísun nových klientů u vkladových produktů. Banka, která od počátku měla (a dále má) jen 3 kamenné pobočky, rozhodla, že jako primární marketingový komunikační kanál chce využít online. Velkou výzvou také bylo, že ostatní propagační kanály včetně ATL či televize nechtěla využívat ani v rámci brandové komunikace nebo pro akvizici nových klientů v rámci běžných účtů.
Jak ale prezentovat banku, zakládající si na tradičních hodnotách a osobním přístupu, když máme komunikační kanály zaměřené primárně na online prostředí. V tomto okamžiku vstoupily do hry dlouholeté zkušenosti klienta v oblasti osobních financí a na straně agentury znalost a potenciál online prostředí. Společně jsme přišli s riskantní strategií – přeskočíme obecnou a velmi drahou mediální kampaň zaměřenou na představení Trinity Bank a budeme se rovnou soustředit na konkrétní produktové sdělení. Klient tak sestavil produkt Výhoda+, kterému čeští konzervativní zákazníci nebudou umět odolat – spořicí účet s bezkonkurenční úrokovou sazbou a bez omezení výše vkladu.

Cíle

Od klienta jsme dostali dva velmi ambiciózní, ale jednoduše definované obchodní cíle:
1) Dostat se po 3 měsících od spuštění kampaně na úroveň 1 000 online otevřených spořicích účtů Výhoda+ za měsíc. Požadovaný počet spořicích účtů vycházel z obchodních cílů klienta a predikce agentury na základě analýzy cílové skupiny v online prostředí.
2) Zacílit komunikaci na potenciální klienty, kteří budou schopni a ochotni složit úložku na spořicí účet Výhoda+ v průměru 1 000 000 Kč. Toto byl pro nás nejnáročnější úkol, protože se jednalo o více než 8× vyšší částku, než jakou mají domácnosti v průměru uloženou u své komerční banky (zdroj: výzkum ČBA).

Strategie

Klient nám svěřil i celkovou definici nové identity a positioningu, včetně vyladění firemní vize, mise a hodnot. Celou strategii nové banky jsme společně s vedením banky postavili na dlouhodobosti vztahu s klientem a orientaci na osobní vazbu mezi klientem a bankou, což je pravý opak akční, automatizované a odosobněné nabídky ostatních nových bank.
Po krátké úvodní kampani v tisku, která byla zaměřená na představení banky původním klientům Moravského Peněžního Ústavu, jsme se dostali ke slovu s online částí. Trinity Bank si jako instituce s tradičními hodnotami za svou vlajkovou loď zvolila produkt, který je na konzervativnějším českém finančním trhu velmi oblíbený – spořicí účet. Jednoduchý, dobře odkomunikovatelný produkt navazoval na komunikaci tradičních hodnot banky – jedna sazba, bez omezení, bez podmínek a limitů. Tím jsme se mohli vymezit vůči konkurenci, u které byla úroková sazba spořicího účtu vždy s nějakým háčkem.
Dle stanovených cílů jsme se potřebovali zaměřit na muže/ženy starší 40 let, ochotné na spořicí účet vložit nadprůměrně vysokou úložku a oceňující fyzickou přítomnost banky. Nejednalo se tedy o typický profil většinového uživatele na českém trhu. Soustředili jsme se na Prahu, Brno a Zlín – města, ve kterých má klient svou kamennou pobočku.
Klientovi jsme pomohli vyladit celou online zákaznickou cestu z pohledu srozumitelnosti i uživatelské přívětivosti. Měli jsme tak jistotu, že publikum, které na webové stránky banky v rámci kampaně přivedeme, nebude z webu odcházet zbytečně a s nenaplněným očekáváním nastaveným kampaní.
Vizuální podobu kampaně jsme po dlouhém ladění navrhli v jednoduchém konceptu, který potlačoval všechny rušivé aspekty banneru, a naopak vyzdvihoval sdělení. Náš kreativní set korespondoval s grafickým vnímáním webu a kampaňovou landing page, abychom zachovali jednolité vznímání v celém průběhu zákaznické cesty.

Kreativní a mediální strategie

Vzhledem ke stanovenému rozpočtu, extrémně specifické cílové skupině (preferující tradiční hodnoty banky, ale současně s dostatečnou technickou znalostí, umožňující sjednání spořicího účtu plně online) a velmi ambiciózním cílům jsme si nemohli dovolit plýtvat impresemi na širokou cílovou skupinu.
Po datové analýze klientského kmene původního Moravského Peněžního Ústavu jsme stanovili hlavní segmenty cílení, založené na dosavadních zájmech zákazníků MPU. Během prvních týdnů kampaně jsme sbírali data a porovnávali chování původních zákazníků MPU s těmi novými, kteří už konvertovali jako zákazníci Trinity Bank. Jakmile jsme u konvertujících uživatelů identifikovali společné prvky, zařadili jsme nově vytvořený segment do kampaně.
V první části kampaně jsme se soustředili na akvizici a krátkodobou maximalizaci zásahu s frekvencí 1, čímž jsme vytvořili maximální reach a získali jsme vstupní data pro další analýzy. Naše přidaná hodnota se ukázala zejména ve druhé fázi. Využitím na českém trhu stále ještě unikátní kombinace datové analýzy a následného programatickému cílení s vysokou mírou segmentace se nám dařilo oslovit ty „správné“ zákazníky, kteří plně odpovídali námi vytvořenému profilu.
Cennou akviziční technikou pro nás byl i následný remarketing, kde jsme měli připravený detailní scénář pro uživatele, kteří pro nás měli největší potenciál. Opakovaným oslovením bannery jsme zájemce odkazovali stále do hlubších produktových informací na webu, aby se vždy dozvěděli něco nového a postupně jsme je při dalším zájmu navedli až na sjednání účtu.
Osvědčila se nám i spolupráce se srovnávači, které umožňují oslovit uživatele nacházející se ve fázi rozhodování o výběru konkrétního spořicího účtu. Nejprve jsme ale museli dobře cílenou bannerovou kampaní vzbudit zájem o spořicí účet Trinity Bank, aby byl produkt konkurenceschopný mezi účty klasických bank, které jsou známé z ATL komunikace. Po počátečním náběhu, kdy byla patrná nedůvěra vůči novému bankovnímu subjektu, se nám podařilo díky online kampani tuto bariéru překonat a přivádět ze srovnávačů skutečné zákazníky se zájmem o sjednání produktu.

Doplňující informace

10 - 20 mio

Výsledky

Výsledky jsou na přání přihlašovatele neveřejné. Základní výsledky jsou obsaženy v přiloženém videu.

Videa kampaňe