Situace / Výzva

Že jsou investice jen pro milionáře? Naopak! Pro Portu, první automatizovanou investiční platformu u nás, jsme navrhli edukační kampaň, která během tří měsíců zvýšila počet denních uživatelů 2,5krát. V úvodním průzkumu jsme definovali „průměrného Čecha“ a v Indexu investiční gramotnosti jsme zájemcům umožnili se s ním srovnat. Kromě 42 výstupů v médiích jsme přivedli více než 300 nových investorů, kteří vložili 6,2 miliónu Kč. To znamená, že se investice do PR vyplatila platformě Portu 25krát.

Cíle

Společnost Portu, první automatizovaná investiční platforma u nás, za kterou stojí investiční skupina Wood & Company, chtěla rozšířit svou klientskou základnu, ale bránila jí v tom mylná přesvědčení mnoha Čechů a mýty o investování. Zadáním pro kampaň bylo změnit postoj veřejnosti, že investování je pouze pro milionáře a dosáhnout toho, aby bylo Portu vnímáno jako důvěryhodný poskytovatel investičního poradenství. Naším cílem bylo zvýšit denní počet uživatelů portálu Portu o 50 % a zajistit návratnost investice do práce agentury alespoň 5krát.

Strategie

Rozhodli jsme se, že nejlepším způsobem, jak lidem pomoci pochopit základy investování, je nechat je vyzkoušet si své znalosti zábavnou formou. Zorganizovali jsme proto s výzkumnou agenturou Ipsos online průzkum, a vytvořili tak referenční skóre úrovně znalostí o investování v dospělé populaci položením deseti jednoduchých otázek. Vznikl Index investiční gramotnosti. Abychom Indexu dodali důvěryhodnost, zajistili jsme si podporu vlivných osobností v oblasti investiční analytiky, včetně zástupce Burzy cenných papírů Praha. Ze stejných otázek jsme pak vytvořili test, který si lidé mohli sami vyzkoušet a porovnat své skóre s průměrnou hodnotou 100 bodů v České republice. Dotazník jsme umístili na mikrostránku www.rozumiminvesticim.cz a každý, kdo nám na konci testu poskytl své kontaktní údaje, byl zařazen do soutěže o ceny.

Kreativní a mediální strategie

Index a mikrostránku jsme představili na konci října 2021 na tiskové konferenci u příležitosti Světového dne spoření a tentýž den jsme vyhlásili Měsíc investiční gramotnosti. V rámci mediálního partnerství jsme vydali sérii šesti článků s odkazem na mikrostránku. Abychom zvýšili návštěvnost mikrostránky, využili jsme kombinaci získaných, placených, vlastních i sdílených médií. Vedle článků v mainstreamových médiích jsme Index dále propagovali prostřednictvím sociálních sítí Indexu, Portu, ambasadorů a jejich komunikačních kanálů.

Doplňující informace

Video - https://youtu.be/WgKIxI5wySI
Odkaz na materiály - https://we.tl/t-vgdbGIM342

Index investiční gramotnosti proběhl letos na přelomu května a června v České republice. Na Slovensku probíhal v lednu 2022, kde se stal aktivačním momentem po vstupu Portu na slovenský trh. Na podzim roku 2022 Portu vstupuje i na polský trh, kde opět využije Indexu investiční gramotnosti jako aktivačního momentu pro další komunikaci a k získání nových investorů.

Rozpočet

do 1 mio

Výsledky

Kampaň měla úspěch. Na sociálních sítích (Facebook, Twitter, YouTube i LinkedIn) zaznamenala skoro 350 tisíc impresí, engagement na Facebooku dosáhl 5,8 %, videa na YouTube zhlédlo 11 200 lidí. Téma Indexu zaznělo ve 42 mediálních výstupech, v tisku si o něm přečetlo 476 600 lidí. Za dobu kampaně 9 794 lidí navštívilo mikrostránku, z nich 7 647 vyplnilo dotazník a Portu získalo 304 nových investorů. Z pohledu dat se týdenní počet nově registrovaných uživatelů před zahájením kampaně pohyboval v rozmezí od 1 005 do 1 396. Za dobu kampaně počet nových investorů na Portu vzrostl na hodnoty 1681, 2082, 2327, 2109 a po kampani se počet udržel na 1 603 nových uživatelů. Cenu práce agentury 240 000 Kč vykompenzovala hodnota, jakou kampaň Portu přinesla. Tou je celková proinvestovaná částka 6 219 929 Kč.
Analytici v Portu v roce 2022 Index investiční gramotnosti přepočetli. Nová hodnota indexu je 101. Do budoucna budeme Index přepočítávat každý rok, a to společně i se slovenským trhem. Index tak pravidelným přezkoumáním znalostí lidí potvrzuje, že díky vzdělávacím aktivitám a komunikaci Portu, se investiční gramotnost veřejnosti prokazatelně zvyšuje.