Situace / Výzva

Nadace Leontinka už 17 let podporuje zrakově postižené, především děti a mladistvé. Přestože ji nezřizuje žádná velká korporace, nečerpá prostředky z veřejných zdrojů a nepatří ani k mediálně známým neziskovým organizacím (jako je Člověk v tísni, ADRA, Dobrý Anděl, nebo „konkurenční“ Světluška podporovaná Českým rozhlasem – ve srovnání na Google Trends za rok 2021 dosahuje zájem o vyhledávání hesla Nadace Leontinka jen 4 % oproti heslu ADRA nebo Člověk v tísni), dokáže ročně rozdělovat miliony korun.
Finanční prostředky nadace získává ze tří hlavních zdrojů: od firemních dárců, od drobných, individuálních dárců a z beneficí. Výše rozdělených příspěvků se v posledních letech stabilizovala, ale zároveň narazila na strop. Situaci narušil covid. Pozornost se jasně upínala ke snahám o překonání pandemie, takže téma nevidomých nebylo na pořadu dne, jakkoliv jejich problémy s příchodem pandemie nezmizely, ba naopak, objevily se nové. Řada firem se potýkala s vlastními potížemi, a tak i někteří velcí donátoři, kteří doposud nadaci podporovali, museli své příspěvky snížit (objem prostředků od hlavního partnera klesl na 70 %, u druhého nejsilnějšího partnera na 57 %). Před NL stála výzva, jak v takové zdánlivě bezvýchodné situaci zajistit prostředky a pokračovat v poskytování pomoci. Nejlépe dlouhodobě.

Cíle

1) Nadace dlouhodobě podporuje Střediska rané péče, zajišťuje studentům stipendia, asistenci i možnost sportovat. Pro zachování péče ve srovnatelné úrovni jako v předcovidovém období bylo nutné získat příspěvky k rozdělení v hodnotě alespoň 5 milionů Kč.
2) Zaměřili jsme se na efektivitu fundraisingu, tj. aby získávání zdrojů financí nebylo čím dál náročnější, a aby se poměr vybraných a rozdělených příspěvků po roce poklesu zvýšil alespoň o 2 p. b. na 60 % oproti úrovni v roce 2020 (58 %).
3) Ambicí nebylo jen překlenout covidové období, ale najít skutečně udržitelný koncept, řešení pro stabilní dlouhodobý fundraising. Usilovali jsme o rozšíření sítě drobných dárců, a to alespoň o 50 %.

Strategie

Velké zavedené neziskové organizace obvykle realizují projektově náročné a pravidelně se opakující kampaně se silnou mediální podporou (např. Pomozte dětem na ČT). Tyto možnosti Nadace Leontinka s headcountem 2,5 člověka nemá.
Doporučili jsme změnit strategii fundraisingu a udělat pravý opak toho, co dělají velké organizace. Místo velkého anonymního zásahu jsme vsadili na mikrosegmentaci. Zaměřili jsme se na úzce profilované cílové skupiny, které spojuje specifické téma (např. hudba, fotografie, cestování). Nabídli jsme jim zkušenost nebo zážitek, za který byli ochotní zaplatit (koncert, výstava, sport nebo třeba večeře) a přispět tak NL. Menší akce pro úzce zaměřené skupiny jsou ideální pro budování úzkých osobních vztahů, což má pozitivní vliv na kredibilitu nadace a úspěšnost jejího fundraisingu. Doporučili jsme také nebát se oslovit i stávající přispěvatele, kteří již problematiku nevidomých znají a mohli být ochotni pomoci znovu nebo častěji.
Personalizovaný fundraising umožňuje získávat peníze tam, kde to má smysl. Potřebné zdroje (čas, personální kapacity) jsou tak využívány efektivněji. Mění se také pozice „dárce“ jako toho, kdo dává, více směrem k „podporovateli“, který sdílí a dostává něco zpět (dobrý pocit).
Na strategickém workshopu jsme si vydefinovali klíčové oblasti, ve kterých jsme chtěli rozvíjet fundraisingové aktivity. V průběhu roku 2021 proběhlo 12 benefičních akcí a vedle nich řada dalších, které měly rovněž částečně benefiční charakter. Aby se vybrané prostředky uplatnily co nejvíce tam, kam byly určeny, preferovali jsme jít cestou nízkých nákladů (mediální partnerství, interní komunikace firem, platforma Donio, vlastní sociální sítě, newslettery a kreativní prezentace pro potenciální dárce), rovněž jsme hledali všemožné synergie s již existujícími projekty jiných organizací (a jejich komunikací těchto projektů).

Kreativní a mediální strategie

Naše přidaná hodnota agentury je dávat dohromady malé, fundraisingové aktivity, které společně dávají smysl.

SPORT je součástí zdravého životního stylu a NL se k němu snaží přivést i děti a mladé s postižením zraku. Umožňuje jim vyhrát nad svým hendikepem a společenství „zrakáčů“ nahradit společenstvím sportovců. Právě mezi sportovci jsou totiž lidé, kteří si uvědomují význam zdraví i to, jak je důležité nic nevzdávat a kdy je potřeba podat pomocnou ruku.
(Aktivity: Golf pro Leontinku, Trefa pro Leontinku (ve spolupráci s Generali), Běhám pro NL, Velká sportovní výzva Kláry pro Lukáše + účast na závodech Jizerská 50, SkiTour, RunTour, Vltava Run, Primátorky atd.)

GASTRO souvisí s potřebou i požitkem. Očekávali jsme, že potenciální dárci budou na benefici spojenou s gastronomií reagovat dobře, protože z ní ihned získají i benefit pro sebe.
(Aktivity: Benefiční večeře pro firemní partnery, Koruna z každého oběda pro NL v rámci spolupráce s podporovatelem, který provozuje restauraci)

KULTURA, především pak hudba, má s NL logické propojení díky stipendijní podpoře řady studentů Konzervatoře Jaroslava Ježka. Zároveň je mezi konzumenty kultury častější zastoupení lidí ze střední vyšší třídy, s vyšším vzděláním a se zájmem o společnost, u kterých lze předpokládat, že na charitu rádi přispějí.
(Aktivity: Koncert pro Leontinku, Čtení pomáhá, Dejvické divadlo – Ticket Fair Price)

CESTOVÁNÍ bylo během covidu nedostupným koníčkem. Cestovatelům chyběla možnost vydat se do neznáma a také měli volné finanční prostředky. Proto vznikl projekt S Leontinkou kolem světa.

SVÁTKY jsou pilířem mnoha marketingových strategií, proč tuto osvědčenou cestu nevyužít i ve fundraisingu?
(Aktivity: Vánoční stromeček splněných přání, Vánoční jarmark, Sbírka Valentinka pro Aničku)

FIRMY v interní komunikaci reflektují to, že lidé/zaměstnanci chtějí dělat „něco, co má smysl“. Spojení firemních CSR aktivit s akcemi pro zaměstnance je win pro všechny.
(Aktivity: Bazárek pro Leontinku v Ogilvy a VMLY&R, akce zaměstnanců FM Logistic)

Rozpočet

do 1 mio

Výsledky

*veškeré výsledky jsou v této podobě neveřejné, děkujeme za pochopení*