Situace / Výzva (max. 200 slov)

Změna způsobu dopravy ve městech, která jsou přeplněna automobily, je jedním z klíčových témat Nadace Tipsport. Nadace podporuje sdílenou mobilitu v podobě sdílených kol a elektrokol již ve 30 městech po celé zemi. Na Berounsku, které je základnou Nadace Tipsport, provozuje společnost Nextbike díky její finanční podpoře již 4 roky bezplatnou sdílenou síť elektrokol. Počet uživatelů tam vzrostl od spuštění několikanásobně. Elektrokola jsou dnes v Berouně důležitou součástí pravidelné dopravy a přepravy jejich obyvatelů po městě i blízkém okolí. Bohužel se však nemění podmínky, které by lidem urychlily a zlepšily pohyb na kole. A tak je tomu i v ostatních 30 městech, kde funguje sdílená mobilita. Auta mají stále v centru našich měst prioritu, ustupují jim cyklostezky i veřejný prostor.

Lokální politici si totiž myslí, že obyvatelé našich měst chtějí co nejvíce parkovacích míst. Nejlépe pohodlně parkovat přímo na hlavním náměstí daného města. Je tomu ale skutečně tak? Data mapující názor občanů na pohyb aut ve městech po celé České republice neexistují, politici se tak často rozhodují intuitivně. Města jsou automobily přeplněna, častokrát i hlavní náměstí našich měst slouží především jako parkoviště a ne jako veřejný prostor pro všechny (např. Beroun či Hradec Králové). Politická reprezentace s tím nic nedělá, protože si myslí, že to voliči tak chtějí.

Projekt Skrze město chce politikům ukázat, že se bát nemusí, protože občané našich měst si dávno takové věci nemyslí. Obyvatelé Berouna i Jihlavy by rádi vyměnili parkovací místa v centru za širší chodníky, cyklostezky či stromy. A dokonce i řidiči aut si dovedou představit omezení automobilové dopravy výměnou za příjemnější město.

Projekt Skrze město byl v roce 2022 realizován v Berouně a Jihlavě. Má dva hlavní výstupy: Výstavu na centrálním náměstí v daném městě o trendech městské mobility doma i v zahraničí a online průzkum veřejného mínění na dané téma.

Cíle (max. 100 slov)

Cíl 1: Rozproudit diskuzi na téma pohybu a dopravy ve městech Beroun a Jihlava u široké veřejnosti a politické reprezentace daných měst.
Cíl 2: Získat názor alespoň 1.000 respondentů v každém městě, kteří odpoví na dotazník (distribuován zejména online, ale také off-line), abychom měli dostatečně velkou validitu výsledků.
Cíl 3: Přinést politické reprezentaci měst důkaz, že obyvatelé města si nepřejí ve městě komfort ve smyslu širokých silnic a dostatečných parkovacích míst, ale že si přejí omezit automobilovou dopravu výměnou za lepší město.
Cíl 4: Nasměrovat pozornost městských radních a lokálních politiků na to, že kdyby byly ve městě lepší podmínky na cyklodopravu, občanů využívajících sdílená nebo vlastní kola by bylo ještě více.
Cíl 5: Vyvolat akci a reakci u politických reprezentantů obou měst.
Cíl 6: realizovat online PR kampaň za minimální náklady do 200 000 Kč včetně kreativy a nákupu médií.

Strategie (max. 300 slov)

Skrze město je neziskový projekt Nadace Tipsport, jehož cílem je osvěta o současných tendencích zklidňování dopravy ve městech, zkvalitnění veřejných prostranství či ulic prostřednictvím integrace cyklistické dopravy a zvýšení komfortu pro pěší. Charakter projektu i PR kampaně je veřejně prospěšný, s cílem edukovat a informovat. Skládal se z následujících elementů.

Výstava
Naší strategií bylo dostat projekt Skrze město na hlavní náměstí v obou vybraných městech, tedy v Berouně i Jihlavě, ve kterých již existuje nějaká forma sdílené dopravy. Prostřednictvím venkovní výstavy jsme chtěli představit veřejnosti:
1) světové i domácí trendy v oblasti řešení dopravy v trvale udržitelných městech
2) vizualizaci a řešení tří dopravně problematických lokalit v daném městě (ulic, městských tříd a náměstí) s přihlédnutím k současným udržitelným strategiím. Tyto lokality byly vybrány ve spolupráci s hlavním architektem daného města, abychom se zabývali reálnými místy, která mají potenciál na změnu.

Eventy
Abychom byli s naším tématem relevantní a dostatečně viditelní, spustili jsme celý projekt ve druhé polovině září 2022 (konkrétně 16. a 17. září.) otevřením výstavy Skrze město v obou městech v rámci Týdne mobility, kdy současně probíhá také známá komunitní akce Zažít město jinak. V aktuálním čase jsme tak na hlavním náměstí Berouna a Jihlavy instalovali výstavu s relevantním tématem a QR kódem odkazujícím na možnost vyplnění dotazníku veřejného mínění. Jak v Berouně, tak i v Jihlavě se otevření výstavy uskutečnilo za přítomnosti veřejnosti, osobní účasti starostky Berouna a primátorky Jihlavy, širší politické reprezentace města a lokálních medií.

Průzkum
V rámci projektu jsme uskutečnili průzkum veřejného mínění zaměřený na názor obyvatelů obou měst na cyklodopravu obecně a snížení autodopravy v centru města. Průzkum byl realizován online na stránce projektu www.skrzemesto.cz. Informace o možnosti zapojit se do tohoto průzkumu byla veřejnosti distribuována prostřednictvím sociální sítě Facebook a online bannerů v Berounském a Jihlavském deníku, dále prostřednictvím zákaznických newsletterů společnosti Nextbike zacílených na uživatele sdílených kol ve městech Beroun a Jihlava, speciálního QR kódu na výstavním panelu v obou městech a online sdílení díky lokálním stakeholderům ve městě.

Soutěž
Abychom zvýšili atraktivitu účasti v našem průzkumu, zařadili jsme všechny odpovědi do slosování o atraktivní cenu – nafukovací airbag-helmu určenou pro jízdu na kole po městě i mimo něj.

Kreativní a mediální strategie (max. 300 slov)

Současně s otevřením venkovních výstav jsme spustili online PR kampaň zaměřenou na Beroun a Jihlavu, která byla díky unikátní grafice lehko rozpoznatelná. Online bannery měly stejnou grafiku jako web projektu i výstavní panely, konsistence v tomto případě sehrávala důležitou roli. Vytvořili jsme samostatnou webovou stránku projektu www.skrzemesto.cz, která sdílela tematický obsah výstavy a kde byl současně umístěn také online průzkum, na který vedly všechny linky z komunikační kampaně. Synchronizovanou propagací přes sociální média a všechny partnery projektu (CCEA MOBA, Nextbike, Nadace Tipsport) jsme chtěli oslovit co největší množství lidí.

V příspěvcích na sociální síti Facebook jsme propagovali architektonické vizualizace třech známých lokalit v těchto městech, které nám určil městský architekt. Využili jsme elementu, že se lidé rádi vyjadřují k podobným návrhům řešení lokalit, které ve svém městě znají. Propagaci jsme cílili na občany měst Beroun a Jihlava. Architektonickými návrhy, které se pochopitelně nelíbily všem, jsme vyprovokovali debatu a zájem obyvatel zúčastnit se našeho průzkumu. Kdo se průzkumu účastnil, byl automaticky zařazen do slosování o atraktivní hypermoderní airbag pro městské cyklisty.

PR kampaň trvala od 9. září 2022 do 10. října 2022.

Celkové mediální náklady kampaně: 91.300 korun + DPH. Kampaň se skládala ze dvou částí:
1) Sticky Leaderboard v médiích Jihlavská drbna, Berounsky.denik.cz a Jihlavsky.denik.cz za celkem 32.400 korun.
Zásah online kampaně: Jihlavská drbna: 35.000 zobrazení (CTR 3,5 %), Berounsky.denik.cz: 90.000 zobrazení (CTR 2,7 %), Jihlavsky.denik.cz: 125.000 zobrazení (CTR 1,9 %)

2) Kampaň na sociální síti Facebook: K projektu Skrze město bylo publikováno 7 tematických příspěvků a 2 události: pozvánka na slavnostní zahájení výstavy v Berouně a Jihlavě. Počet zobrazení těchto příspěvků: 272.670. Dosah příspěvků Skrze město: 177.060 uživatelů. Zájem o příspěvek: 53.890 uživatelů. Reakce na příspěvky: 1.725.

Doplňující informace (max. 200 slov)

x

Výsledky (max. 5 stran)

Výsledky předčily naše očekávaní.

Vzhledem k výsledkům jiných celoplošných průzkumů, které se v minulosti dotkly okrajově také tématu městské mobility (např. průzkum České klima 2021, autor: Masarykova Univerzita), jsme doufali, že výsledky naplní naši hypotézu. Ta spočívala v tom, že se politici zbytečně obávají něčeho, co si lidé vůbec nemyslí, že jsou ovlivněni hlučnou menšinou oplakávající každé parkovací místo v centru města, která ale není co do velkosti vůbec relevantní. Obávali jsme se ale, že bude nesmírně těžké s omezeným nízkým rozpočtem dosáhnout čísla 1000 respondentů v každém městě a současně aby v tomto vzorku byli zastoupeni jak muži, tak i ženy, mladí lidé i starší lidé. Z tohoto hlediska výsledky skutečně překonaly naše očekávaní.

Pojďme ale k výsledkům konkrétních cílů:

Cíl 1: Rozproudit diskuzi na téma pohybu a dopravy ve městech Beroun a Jihlava u veřejnosti a politické reprezentace měst.
Výsledek:
- Prostřednictvím představení nových vizí pro tři lokality v daných městech na výstavě a přes facebook jsme rozproudili obrovskou společenskou diskusi. Online příspěvky měli 484 komentářů a 358 sdílení. Trpělivě jsme odpovídali na dotazy a komentáře občanů a edukovali tak zájemce o nejnovějších trendech v moderním městě a odkazovali na daný průzkum, kde mohou vyjádřit svůj postoj k pohybu v jejich městě.
- Výsledky průzkumu jsme prezentovali na zasedání Rady města Beroun i Jihlavy jejich zastupitelům. V obou případech proběhla také diskuze na dané téma o budoucích opatřeních, která by respektovala výsledky průzkumu.

Cíl 2: Získat alespoň 1000 respondentů v každém městě, kteří odpoví na dotazník (distribuován zejména online, ale také off-line), abychom měli dostatečně velkou validitu výsledků.
Výsledek:
Do průzkumu se zapojilo v Berouně 1148 respondentů, v Jihlavě 1044 respondentů.
Průzkumu se zúčastnilo 53,9 % žen a 46,1 % mužů. Zastoupeni byli také občané všech aktivních věkových kategorií: 20,5 % ve věku 10-20 let, 20,6 % ve věku 20-30 let, 26,7 % ve věku 30-40 let, 20,1 % ve věku 40-50 let, 7,5 % ve věku 50-60 let.
I když nešlo o stoprocentně reprezentativní vzorek, množství odpovědí i proporce mužů a žen a věkových kategorií vypovídají o relevanci daného průzkumu. Jeho realizace probíhala zejména online (nejen prostřednictvím FB a online kampaně, ale také cíleným direct mailem na všechny střední školy), ale také osobním dotazováním prostřednictvím brigádníků na náměstí či QR kódem, který byl umístěn na výstavním panelu, apod.)

Cíl 3: Přinést politické reprezentaci měst důkaz, že obyvatelé města si nepřejí ve městě komfort ve smyslu širokých silnic a dostatečných parkovacích míst, ale že si přejí omezit automobilovou dopravu výměnou za lepší město.
Výsledek:
Výsledky ukázaly v obou městech, že až 75 % občanů je ochotných vyměnit parkovací místa v centru za stromy, cyklostezky či širší chodníky. A až 80 % respondentů si přeje omezit automobilovou dopravu výměnou za příjemnější a zdravější město. Z výzkumu vyplynul i jeden velmi zajímavý názor obyvatel, kteří zaškrtli, že se nejčastěji po městě pohybují autem (34 %). Ovšem v tomto kontextu i většina řidičů vlastních aut (62 %) upřednostňuje omezení automobilové dopravy a parkovacích stání výměnou za zdravější městské prostředí.

Cíl 4: Nasměrovat pozornost městských radních na to, že kdyby byly ve městě lepší podmínky na cyklodopravu, občanů využívajících sdílená nebo vlastní kola by bylo ještě více.
Výsledek:
Na otázku v průzkumu, zda by občané jezdili po městě více na kole, kdyby byly cesty pro cyklisty lepší a bezpečnější, jich až 75,5 % odpovědělo kladně.
Daný výzkum mění obecný názor politických reprezentantů, že většina obyvatel si přeje ve městě komfort ve smyslu širokých silnic a dostatečných parkovacích míst. Přitom obyvatelé obou měst v průzkumu prokázali, že jsou ochotni omezit automobilovou dopravu a počet parkování výměnou za kvalitní a zdravější městské prostředí. V příloze přikládáme kompletní výsledky průzkumu v Berouně i Jihlavě.

Cíl 5: Vyvolat akci a reakci u politických reprezentantů měst.
Výsledek:

Skrze město Jihlava
V Jihlavě si projektu všimli organizátoři akce Landscape festivalu 2023. Námi navrhovanou proměnu ulice Jana Masaryka v Jihlavě tak v červnu 2023 skutečně proměnili na živelnou promenádu. Část této ulice lemované školami, která dnes slouží hlavně k parkování aut, se v rámci festivalu na 10 dnů proměnila na aktivní promenádu. Změna politické reprezentace na radnici po komunálních volbách v listopadu 2023 však způsobila zpoždění ve vyjednávaní s představiteli města, jednání o dalších změnách tedy ještě nejsou uzavřena.

Skrze město Beroun
V Berouně projekt inicioval Radu města zabývat se omezením parkování na hlavním Husově náměstí, které v současné době bohužel slouží primárně jako parkoviště pro 200 aut, a ne jako veřejný prostor pro občany Berouna. Na podnět našeho projektu se ovšem začalo s postupným omezováním parkovacích míst na hlavním náměstí. První fáze omezení se uskutečnila v červenci 2023, kdy byla realizována následující opatření:
- výrazné zvýšení parkovného na Husově náměstí
- dočasné odstranění 20 parkovacích míst a instalace tzv. parkletů na náměstí, které občanům v létě poskytují komunitní posezení místo parkování. Na této městské intervenci se podílela Nadace Tipsport s urbanisty ze společnosti CCEA MOBA, kteří byli městem požádáni, aby pokračovali na základě výsledků průzkumu v intervencích, které jim pomůžou dále měnit způsob využití hlavního náměstí.
- další trvalé a rozsáhlejší omezení počtu parkovacích míst na náměstí se očekává v roce 2024, protože odstranění parkovacích míst vyžaduje rekonstrukci náměstí a také implementaci nové cyklotrasy.

Cíl 6: realizovat online PR kampaň za minimální náklady do 200 000 Kč včetně kreativy a nákupu médií.
Výsledek:
Celkové mediální náklady kampaně činily 1450 000 korun včetně kreativity a nákupu médií.
Kampaně na sociální síti Facebook se velmi vydařily: K projektu Skrze město bylo celkem publikováno 7 tematických příspěvků a 2 události: pozvánka na slavnostní zahájení výstavy v Berouně a Jihlavě. Počet zobrazení těchto příspěvků byl 272.670. Dosah příspěvků Skrze měst byl 177.060 uživatelů. Zájem o příspěvek byl 53.890 uživatelů. Reakce na příspěvky byly v počtu 1.725.
Celkem se v rámci projektu Skrze město investovalo 958 000 korun, a to včetně realizace obou výstav, průzkumu, architektonických studií a eventů.