Marketingová situace a cíle:

Hlavním cílem kampaně bylo s minimálními, nejlépe nulovými náklady, snížit prostřednictvím věrnostního programu GO míru odchodu zákazníků od společnosti a maximalizovat tak efekt programu.

Cíl kampaně:

Hlavním cílem kampaně bylo dosáhnout s minimálními náklady snížení míry odchodu zákazníků o 1 %.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu jsme definovali jako zákazníky Eurotelu Go, kteří jsou zapojeni do loajalitního programu založeného na sbírání bodů na základě dobíjených částek. Z výsledků již dříve realizovaných průzkumů bylo známo, že zákazníci zapojení do programu vnímají jeho výhody v podobě realizovaných úspor jako relativně malé.

Komunikační strategie:

Jako komunikační kanál byla z důvodů nízkých nákladů zvolena SMS, jejímž prostřednictvím byla zákazníkům komunikována celková částka uspořená během jednoho roku.

Kreativní strategie:

Kreativní strategie byla postavena na vyvolání překvapení konkrétní celkovou výší úspor, kterou zákazník v rámci programu získal. Výše dosažené úspory v Kč byla personalizována pro každého zákazníka. Zákazníci byli informováni pouze prostřednictvím jedné textové zprávy o 160 znacích.

Mediální strategie:

V mediální strategii byla jako kanál použita pouze jediná personalizovaná SMS, v níž byly uvedeny údaje o výši realizovaných úspor.

Výsledky kampaně:

Výsledkem je, že 1 SMS vygenerovala více než 20 milionů Kč, a to s téměř nulovými náklady. Zisk byl dosažen na základě snížení míry odchodu zákazníků o jednu třetinu. (Způsob měření: Ve srovnání s kontrolní skupinou, která nebyla SMS komunikací ovlivněna. Zdroj Eurotel)