Marketingová situace a cíle:

Situace na českém realitním trhu je příznivá. Pokračuje výstavba moderních budov, vzniká celá řada komerčních ploch, ať už se jedná o kancelářské, obchodní nebo logistické prostory. Poptávka po moderních prostorách se projevuje nejen u velkých zahraničních společností, ale i u tuzemských firem. Aby developeři dokázali poptávku uspokojit, potřebují spolehlivé financování svých projektů. Avšak každý projekt je jiný a proto je třeba nabídnout developerům individuální možnosti financování. HVB Bank disponuje právě takovými finančními službami, které se přizpůsobí potřebám dveloperů.

Cíl kampaně:

Základním cílem komunikace bylo přesvědčit developery o tom, že HVB Bank je institucí, která nabízí individuální řešení pro financování developerských projektů. Dalším cílem bylo posílení obchodních vztahů s bankou a domluvení osobního setkání se zástupcem banky.

Cílová skupina:

Developeři zajišťují kompletní realizaci projektů na poli nemovitostí, a to často ve spolupráci s třetími stranami Projekty se přitom často liší - od výstavby ploch pro logistický sklad až po novou kancelářskou budovu. Budova má přitom vždy odlišnou specifikaci a různou časovou a finanční náročnost. Proto developeři při financování svých projektů kladou důraz na individualitu. V rámci kampaně bylo osloveno celkem 120 developerů.

Komunikační strategie:

Vzhledem k úzkému a zřetelně definovanému okruhu adresátů se jevilo použití nástrojů přímého marketingu - přímé zásilky (direct mailu) jako nejefektivnější.

Kreativní strategie:

Každý ze zástupců developerů obdržel balíček, který obsahoval přesně 1026 originálních dílů stanice Lego a mohl si tak postavit budovu banky podle svých představ. Pokud potřeboval developer s výstavbou pomoc, mohl na internetu získat animovaný návod na stavbu té zaručeně správné banky - ve výsledku se jednalo o přesnou kopii ústředí HVB Bank na pražském Náměstí Republiky. Stavebnice byla připravena ve Spojených státech a adresáti ji obdrželi v originálním balení firmy Lego.

Výsledky kampaně:

Výsledkem byla 80% míra odezvy - zásilkou bylo obesláno 120 hlavních developerů. Celá kampaň zaznamenala velký úspěch, odezva byla ohromující - celých 80 % oslovených developerů si následně domluvilo individuální setkání se zástupcem banky ohledně možnosti další spolupráce. Úspěchem je také I00 násobná návratnost investic - což znamená, že investice vložené do kampaně se vrátily přinejmenším 100 násobně. Stavebnice ústředí banky se navíc stala tak populární, že ji zástupci HVB používají jako unikátní dárek klientům.

Galerie kampaně