Marketingová situace a cíle:

Úkolem kampaně bylo podpořit prodej balíku firemního softwaru Microsoft Office a Microsoft Exchange Server. Kombinace těchto softwarů umožňuje firmě pracovat efektivněji, protože se lidé dostanou k emailům a dokumentům i mimo kancelář. Umožňuje také nižší provozní náklady na IT a telekomunikační infrastrukturu. Trh je výrazně ovlivněn právě vrcholící ekonomickou krizí. Na společnosti dopadá špatná ekonomická situace, a proto se snaží ušetřit náklady. V diskuzích odborníků najdeme, že Exchange, a potažmo i Office, jsou sice kvalitní produkty, ale drahé. A náklady na software představují velké náklady. Tato fakta dělají z úkolu prodat MS Exchange a Office do středních firem velmi těžké zadání.

Cíl kampaně:

Cíl kampaně byl vzhledem k výše uvedenému stanoven optimisticky na prodej 2 800 licencí softwaru Microsoft Office a Microsoft Exchange Server.

Cílová skupina:

Kampaň byla cílena primárně na majitele/ředitele středně velkých firem. Tedy na lidi, kteří mají v popisu práce rozhodovat o investicích zpět do firmy. Tento člověk se stará, aby jeho firma přežila krizi. Důsledky buď už pociťuje, a nebo neví, co bude. Má obavy. V tom prostředí se mu nechce unáhleně investovat ani do věcí, kterým věří, natož do takových, které nepotřebuje. A aktuální software je vždy dostačující. Tlak na snižování nákladů je velký. Sekundární cílová skupina jsou IT manažeři. V době krize mají zákaz kupovat věci, které nejsou nezbytně nutné. Pokud něco potřebují, snaží se to kreativně vyřešit vlastními silami, kombinují současné řešení s open-source, brouzdají po fórech, aby našli levné řešení.

Komunikační strategie:

Vzhledem k velmi konkrétně specifikované cílové skupině mohlo být využito přímého oslovení pomocí direct mailu. Ten směřoval na webovou stránku, která úmyslně nasměrovala jednotlivé cílové skupiny na "svou" podstránku, kde bylo více prostoru pro správnou a cílenou argumentaci. Tento rozdělovník výrazně napomohl celkovým výsledkům. Pro demonstraci přínosu tohoto sofwaru bylo natočeno video, které bylo umístěno na stránky.

Kreativní strategie:

Kampaň byla posazena do období vrcholící krize a reagovala na s tím spojené obavy majitelů firem. Nastalá situace nepřeje složitým a zdlouhavým teoriím, jak překonat ekonomickou krizi. Ale žádá si jednoznačné řešení. Z tohoto důvodu bylo komunikováno klíčové sdělení: "Mnoho teorií, jedno řešení" Řešení firemní komunikace od Microsoftu je právě tím jednoznačným řešením, nikoliv jen další z mnoha teorií. Viz www.vizvizual.cz/exchange

Výsledky kampaně:

Cíl kampaně, prodej 2 800 licencí, stanovený na základě dlouhodobých zkušeností, byl překročen o 240%. Prodalo se 6 800 licencí softwaru. Tato nízkonákladová kampaň vydělala 61 násobek toho, co do ní bylo vloženo (každá investovaná koruna přinesla zisk 61 Kč). Celková ROI dosáhla 6 105%.

Galerie kampaně