Marketingová situace a cíle:

Krušovice bývaly vynikajícím pivem, v posledních letech však jejich kvalita (s výjimkou piva Černé a Mušketýr) nebyla dobrá. Pokud si troufnou jít s novou Desítkou "přímo mezi lidi", tak si opravdu "dali záležet", a stojí za to je ochutnat a přesvědčit se osobně, jestli se jim to podařilo. Krušovice v roce 2010 zásadním způsobem zkvalitnily a rozšířily svoje portfolio s cílem výrazně zvýšit vnímanou kvalitu krušovického piva. V květnu 2010 uvedly na trh nový, klíčový produkt Krušovice Desítka vyvinutý ve spolupráci s původním sládkem panem Kloubem, který vařil Krušovice v době jejich největší slávy (kdy se za Krušovicemi chodilo přes půl města). Současně vylepšily také ostatní krušovická piva a portfolio doplnili o Staročeský Malvaz. V roce 2011 uvedly i pořádnou Krušovickou 12°. Chceme, aby se o tomto projektu dozvědělo co nejvíce lidí a abychom vyvolali jejich zvědavost. Chceme, aby pořádnou krušovickou 10° a pořádnou krušovickou 12° ochutnalo co nejvíce konzumentů, přesvědčili se o jejich kvalitě a sami spontánně potvrdili, že nové Krušovice jsou zase vynikající české pivo a opět chutnají jako tenkrát.

Cíl kampaně:

 - zvýšit prodej piva Krušovice a dostat značku do mainstream segmentu - zlepšit vnímání kvality piv pod značkou Krušovice - přehled konkrétních měřitelných cílů uveden v tabulce v části "Výsledky" Cílem je, aby TG byla informována o akci "Krušovické referendum" a byl vyvolán zájem o něj. Ti co chutnají, aby: - ochutnali nové a vylepšené Krušovice a osobně se přesvědčili o jejich vysoké kvalitě a pořádné chuti "jako tenkrát" + byli seznámeni o historii vzniku (sládek Kloub a Kosmák) - vyjádřili svůj názor na kvalitu krušovického piva "chutná / nechutná" do připravených stojanů - změnili svoji případnou nedůvěru nebo negativní názor na kvalitu krušovického piva - díky vlastní zkušenosti byli ochotni Krušovice aktivně koupit domů nebo jít na točené do restaurace - se stali šiřiteli obnovené dobré pověsti krušovického piva - aby si Krušovice spojili s kvalitními surovinami, s žateckým chmelem a s žateckou chmelařskou oblastí Ti co se dozvědí o výsledku, aby: - změnili svoji případnou nedůvěru nebo negativní názor na kvalitu krušovického piva + byli seznámeni o historii vzniku (sládek Kloub a Kosmák) - díky zprostředkované zkušenosti/potvrzení kvality byli ochotni Krušovice aktivně koupit domů nebo jít na točené do restaurace - se stali šiřiteli obnovené dobré pověsti krušovického piva - si Krušovice spojovali s kvalitními surovinami, s žateckým chmelem a s žateckou chmelařskou oblastí

Cílová skupina:

 Muži 30+ , konzumenti značek Gambrinus a Staropramen a příležitostní konzumenti značky Krušovice. Pivo je klíčovou součástí jeho společenského života, preferuje České pivo, patří mezi průměrné pijáky, tzn. Pije pivo častěji než jednou týdně a alespoň 1x za týden ve větším množství Neorientuje se na kariéru, ale na lidi okolo sebe/na lidi, jako je on sám. S nimi se cítí spokojen a sám sebou. Blízcí přátelé jsou pro něj velmi důležití "Economical thinking", tzn. nerozhazuje peníze Aktivně sportuje, převážně se věnuje týmovým sportům Aktivní, ale nevyhledává dobrodružství/adrenalin Nerad mění své zvyky a rituály Je ochoten přijmout inovace, ale rozhodně nepatří mezi "early adopters" Klíčový region: domácí region značky Krušovice = Středočeský kraj, Praha Rozšířený region: domácí region + větší města v Čechách

Komunikační strategie:

 TV : 1) oznámení - oznamovací spot 30" o startu akce "Krušovické referendum" 2) připomenutí - spot 30" o pruběhu akce "Krušovické referendum" 3) výsledek - 2x spot 30" o výsledku akce "Krušovické referendum", potvrzující kvalitu (z reálných ochutnávek, pestrost konzumentů, průřez regiony) 4) 2x Tag - 10" a 15" Kinospot 45" Rozhlas Inzerce Outdoor Promoteamy Krušovické Referendum POSm Anonce - místní rozhlas, plakáty, místní/regionální noviny Web + social media ( Virál/facebook, YouTube..), soutěž PR BTL

Kreativní strategie:

Hlavní idea: Krušovice jsou si natolik jisté kvalitou svých produktů, že se rozhodly k bezprecendentnímu kroku v dějinách českého pivovarnictví. Vyzvaly ostřílené české pivaře, ať sami rozhodnou o kvalitě krušovického piva. Během 30 dní navštívily krušovické teamy 300 míst po celé ČR. Respondenti na jednotlivých místech ochutnávali pořádnou krušovickou desítku a dvanáctku a následně zhodnotili zda jim chutná popř. nechutná. Klíčové sdělení : - Krušovice - chutnají jako tenkrát. - Krušovice jsou zpátky. - Vaří výborné české pivo, jaké vařili v době své největší slávy. - S pořádnou českou desítkou a dvanáctkou vyrážíme za zákazníkem, aby se sám mohl přesvědčit o její kvalitě. - "Krušovické referendum" TV spoty - Spot 1 - oznámení Plošně oznámíme akci referendum, abychom zvýšili o ní zájem a naznačili změnu v Krušovicích. - Spot 2- připomenutí Spot , který běží již v průběhu referenda, a připravuje půdu pro spot 3 - výsledek . - Spot 3- výsledek Oznamuje výsledek Krušovického referenda . - Spot TAG 10" a 15" Krušovice zas vaří pořádnou českou desítku a dvanáctku. Inzerce, outdoor, POS navazuje na TV spoty. Web - Webové rozhraní www.krusovickereferendum.cz průběžně aktualizováno. Např. při zveřejnění oznamovacího spotu na webu běželo odpočítávání do začátku referenda, v jeho průběhu byl aktualizován počet hlasujících a po ukončení došlo k vyhlášení výsledku. - Zároveň byly veškeré akce zaneseny v interaktivní mapě s možností vyhledávání. Bezprostředně vždy po proběhlé akci byly na rozhraní nahrána fota z konkrétní akce. - Součástí webu byla hra "natoč si jedno pořádné krušovické", kde si uživatel mohl vyzkoušet natočit pořádné Krušovice na několik způsobů a dle jeho šikovnosti byl "českým pivařem" vtipně hodnocen. Tato hra byla spojena se soutěží " o cisternu plnou piva", kdy uživatelé rozesílali personifikované pohlednice s prokliklem na jejich "umění" natočit pivo.

Výsledky kampaně:

Cíle kampaně a jejich naplnění: 1. Zvýšit prodeje značky Krušovice, respektive zastavit negativní vývoj prodeje značky z roku 2010: Výsledek: - Celkové prodeje značky za 1.pololetí 2011 ve srovnání s rokem 2010 vzrostly o významných + 24%. Přitom v roce 2010 prodeje oproti roku 2009 klesly o -12%. (Zdroj: interní data společnosti). - Prodeje značky na maloobchodním trhu za stejné období vzrostly o +10,5%, trh za stejné období rostl o +7,8%, konkurenční značky v objemech klesaly , Gambrinus o -0,3% a Staropramen o -0,9%(Zdroj: AC Nielsen, data k 30.6.2011) - Prodeje značky na maloobchodním trhu v absolutních objemech prodeje za 1.pololetí 2011 ve srovnání s rokem 2010 vzrostly o významných +78%. Rozdíly oproti datům uváděným společnotí AC Nielsen jsou ovlivněny regionalitou realizovaných objemů a rozložením v jednotlivých obchodních řetězcích. Celá kampaň byla právě a především zaměřena na domácí region. (Zdroj: interní data společnosti). V důsledku kampaně došlo k významnému pozitivnímu obratu v realizovaných objemech prodeje. Celkový nárůst překračuje 4 - 5 x trend vývoje tuzemského pivního trhu (Zdroj: ČSPaS ). Rovněž vzrostly hodnoty všech parametrů konzumačních křivek - pravidelná konzumace o +2%, příležitostná konzumace o +4% (Zdroj: Spectra, Portfolio Tracker ČR, data 2.Q.2011). 2. Dostat značku do mainstreamové segmentu: Výsledek ve sledovaných parametrech (porovnání 2.Q.2011 vs. 2.Q.2010), (Zdroj: Spectra, Portfolio Tracker ČR, data 2.Q.2011): - Krušovice je pivo pro normální lidi - nárůst o + 2% - Značka je známá velmi dobrou 10° - nárůst o + 7% Značka udělala významný posun směrem do mainsteamového pivního segmentu. 3. Zlepšit vnímání kvality piva značky Krušovice: Výsledek ve sledovaných parametrech (porovnání 2.Q.2011 vs. 2.Q.2010), (Zdroj: Spectra, Portfolio Tracker ČR, data 2.Q.2011): Parametry s nadstandardním nárůstem hodnot: - Je to značka, které mohu věřit - nárůst + 8% - Je to pivo plné chuti - nárůst + 7% - Je to originální pivo - nárůst +5% - Vysoká kvalita pivnic a restaurací - nárůst +6% Nárůsty ostatních parametrů: - Značka má vysokou kvalitu - nárůst +3% - Pivo je vařeno z nejlepších surovin - nárůst +4% Další sledované image parametry s nadstandardním nárůstem hodnot (Zdroj: Spectra, Portfolio Tracker ČR, data 2.Q.2011): - Důvěra - nárůst +8% - Upřímnost - nárůst + 8% - Družnost - nárůst +10% - Blízkost - nárůst +9% Celkový nárůst hodnoty image +6% byl nejvyšší ze všech sledovaných značek (Gambrinus +2%, Staropramen +3%). Výsledek Referenda = odpověď na otázku "Chutnají vám nová krušovická piva?": - 97,1 % ze všech oslovených účastníků akce Krušovické referendum řeklo, že jim nová krušovická piva chutnají (Zdroj: Millward Brown CZ, výzkum Krušovické Referendum - Spokojenost s pořádnou 10° a 12°) - Výsledek byl potvrzen také sběrem hlasů na všech 300 ochutnávkových místech Krušovického Referenda. Z celkového počtu 54.747 ochutnaných piv bylo 98,3% označeno volbou "CHUTNÁ". (Celkový počet rozdaných piv byl 65 445, tzn. že 10 698 piv nebylo respondenty zařazeno do hlasování)

Galerie kampaně