Video

Zadavatel

Název firmy: Wunderman
Adresa firmy: Nádražní 32
Jméno kontaktní osoby: Eva
Příjmení kontaktní osoby: Eisová
Funkce kontaktní osoby: Traffic Manager

Agentura

Název agentury: Wunderman
Adresa agentury: Nádražní 32
Jméno kontaktní osoby: Eva
Příjmení kontaktní osoby: Eisová
Funkce kontaktní osoby: Traffic Manager
Spolupracující agentury:

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Informace o kampani:

Situace / background:

Sázková společnost Tipsport je absolutním leaderem na trhu sportovních sázek v České republice a podle toho se musí i chovat. Její zákazníci – sázkaři – od ní vždy očekávají jen to nej: tu nejlepší nabídku kurzů, technologické inovace, zajímavé pobídky k sázení, pravidelnou péči. Tipsport pravidelně se svými zákazníky komunikuje a v rámci velkých sportovních akcí pro ně vždy připravuje aktivity podporující je v sázení. Nejinak tomu bylo při letošním Mistrovství světa v hokeji. Se vzrůstající konkurencí je však čím dál tím těžší zákazníky něčím překvapit a připravit opravdu atraktivní pobídku, která by je přiměla k tomu sázet více než je obvyklé.

Cíle komunikace:

Kampaň měla za cíl zvýšit celkový objem sázek u stávajících klientů společnosti Tipsport v období konání Mistrovství světa v hokeji. Na základě zkušeností z předešlých komunikací u podobných akcí očekával klient v optimistické variantě zhruba dvojnásobné navýšení sázek u oslovených sázkařů oproti kontrolní skupině neoslovených.

Komunikační strategie:

Sázkaři Tipsportu tvoří velmi různorodou směsici: od konzervativních po progresivní. Nejtěžší bylo pro všechny tyto lidi nalézt takový spojovací prvek, aby je naše kampaň oslovila a přiměla vsadit více. Proto jsme použili aukci, v níž bylo možné vyhrát autentické předměty z mistrovství, a také zájezd s hokejovou reprezentací. S ohledem na efektivnost oslovení jsme využili jako hlavní kanál emailovou komunikaci. Navíc mohli sázkaři o akci nalézt informace na webu tipsport.cz a ve firemním časopisu OK Tip. Náklady na komunikaci byly tedy jen na kreativní řešení (80 %) a samotnou rozesílku (20 %).

Kreativní strategie:

Motivací se stala touha každého sportovního fanouška být blíže svým sportovním hvězdám, osobně se s nimi seznámit, strávit s nimi nějaký čas. Atraktivním a neotřelým způsobem, jak se do soutěže zapojit pak byl princip aukce, který se běžně pro tyto účely nevyužívá. Sázkaři měli možnost za každou svou sázku během Mistrovství světa v hokeji, která splňovala podmínky soutěže, získat určitý počet kreditů – Sporťáků. Za tyto Sporťáky pak mohli po skončení mistrovství vydražit unikátní ceny: zájezd s hokejovou reprezentací na EHT, či možnost si osobně s hokejovou repre zatrénovat, dalšími cenami pak byly podepsané části výstroje. Dražba probíhala online, ve 3 dražebních dnech, na speciálně připravené microsite.

Doplňující informace:

Kampaň nebyla podpořena žádným masovým mediálním kanálem.

Výsledky:

Nasazení sázkařů bylo neuvěřitelné. Sázkaři, kteří se do akce zapojili vsadili v průměru 7x více peněz než kontrolní skupina neoslovených sázkařů. U některých typů sázek – tzv. online sázek, které lze sázet přímo v průběhu zápasu, bylo vsazeno dokonce 11x tolik. Značně tedy bylo překročeno optimistické očekávání klienta, který předpokládal dvojnásobné navýšení. Vzhledem k efektivnosti celé akce navíc návratnost investice dosáhla ohromujících 1008% a měla tak výrazný pozitivní finanční efekt. Jedna investovaná koruna do této akce vydělala během měsíce trvání akce 10 korun čistého zisku.

Přílohy kampaně:

Galerie kampaně