Video

https://vimeo.com/179866296

Přihlašovatelé

Klient ALSA z.s.
Přihlašující agentura Ogilvy & Mather spol. s r.o.

Individuální kredity

Jméno Pozice Společnost
Štěpán Hon koordinátor kampaně ALSA
Tomáš Belko Creative Director Ogilvy & Mather
Ondřej Obluk Managing Director Ogilvy & Mather

 

Rozpočty

Velikost hrubého mediálního (ATL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Velikost hrubého podlinkového (BTL) rozpočtu kampaně: do 1 mio Kč

Informace o kampani:

Situace / background:

Přestože Češi přispívají na dobročinnost více a více, ve srovnání se světem stále zaostávají.

Příspěvky mají obvykle charakter jednorázových darů pod vlivem reklamy nebo podobného komunikačního stimulu.

Pokud jde o vnímanou smysluplnost nebo „oblíbenost“ jednotlivých oblastí dobročinnosti, drtivou převahou převládají dary na děti a handicapované. Pomoc nemocným je až na 5. místě.

O ALS jako nemoci navíc v ČR existuje minimální povědomí, stejně jako o občanském sdružení ALSA, které se pomoci nemocným věnuje. Z povahy nemoci (nemocní obvykle umírají do 5 let od diagnózy) je problematické reagovat na vzniklou situaci a spíše je třeba pomáhat nemocným proaktivně.

O malém povědomí o nemoci i o organizaci nejlépe vypovídá průběh tzv. Ice Buckett Challenge, které se podařilo ve světě aktivovat desetitisíce lidí na sociálních sítích i k charitativnímu příspěvku, kdy se celkově vybraly miliony dolarů, zatímco v Čechách obvykle lidé polévající se kbelíky s ledovou vodou o nemoci neměli tušení.

Cíle komunikace:

Naším cílem bylo vybrat prostřednictvím crowdfundingové kampaně na portálu Hithit 1 000 000 korun na vybavení půjčovny pomůcek pro nemocné.

Vzhledem k rychlému průběhu nemoci nemají obvykle čas a možnost získat prostředky na pomůcky, které mohou zlepšit kvalitu jejich života, a půjčovna je jedinou možností.

Komunikační strategie:

Vzhledem k tomu, že existovalo významné množství lidí, kteří byli zasaženi výzvou Ice Buckett Challenge, ale nevěděli o jejím skutečném významu, rozhodli jsme se vyrobit spot, který vysvětlí co nejpřímočařeji podstatu onemocnění.

Ten jsme potom šířili na sociálních sítích a k jeho dalšímu rozšiřování jsme oslovovali přímo lidi, kteří se zapojili do Ice Buckett Challenge, a dali jim tak možnost, aby této aktivitě dali dodatečně smysl.

Výzvu také osobně podpořily vybrané osobnosti kultury a sportu, které jsme zvolili s ohledem na jejich přímou zkušenost s onemocněním v jejich okolí (Pavel Horváth, Jan Kraus, Jana Plodková, David Prachař), což pomohlo aspoň částečně vyvážit absenci jakéhokoliv rozpočtu. Celá kampaň byla realizována za 30 000 Kč.

Kreativní strategie:

Okolo kampaně na portálu Hithit vzniklo celé hnutí shrnuté pod téma Společně proti bezmoci. Ve spotu, který kampaň představoval, jsme se soustředili na co nejsilnější vyvolání pocitu bezmoci v divákovi, tak aby si každý co nejlépe představil otřesný průběh nemoci.

Doplňující informace:

Výsledky:

Nejúspěšnějšími projekty mezi crowdfundingovými kampaněmi jsou kulturní projekty, kde se lidé společně skládají na projekt, který si spojují se zábavou, a rádi podporují kreativitu.

Příspěvek na charitu je méně obvyklý, přesto se nám podařilo díky kampani i přes počáteční nulové povědomí o nemoci vybrat a překonat cílovou částku, když jsme během pouhých 45 dní vybrali 111 % našeho cíle – 1 112 521 Kč – tím, že se nám podařilo získat podporu 2 136 přispěvatelů, což je o 24 % více než u nejoblíbenějšího crowdfundingového projektu na portálu Hithit – Nakopni jatka.

S podporou v řádu desítek tisíc Kč se kampaň Společně proti bezmoci stala nejúspěšnější čistě charitativní crowdfundingovou kampaní u nás.

Přílohy kampaně: