Přispívající agentury

Klienti

Společnost Web Kontaktní osoba Pozice kontaktní osoby
Česká spořitelna, a.s. www.csas.cz Martina Jirásková Marketing manažerka značek ERSTE

Přihlašující agentury

Společnost Web Kontaktní osoba Pozice kontaktní osoby
YOUNG&RUBICAM Praha, s.r.o. http://www.yr.cz/ Jakub Hereš Group Account Director

Individuální kredity

Jméno Pozice Společnost
Miroslav Pomikal Creative director Young and Rubicam
Martina Jirásková Marketing manažerka značek ERSTE Česká spořitelna

 

Informace o kampani:

Situace / background:

V roku 2016 banky přitvrdily v boji o půjčky firmám. Snažily se umístit volný kapitál, jenže zájem ze strany firem byl celkem vlažný. Novou výzvou pro banky se stali začínající podnikatelé. Podnikání ročně rozjíždí několik desítek tisíc subjektů. Dosud však měli jen minimální šanci, že u bank získají úvěr z důvodu vysokého rizika. Díky zárukám Evropského investičního fondu se situace změnila. Česká spořitelna, se jako druhá po Komerční bance do unikátního úvěrového programu zapojila a nabídla Firemní úvěr Start-up vhodný na rozjezd podnikání. V rámci půjčky je možné zažádat až o 650 000 Kč, s dobou splatnosti 6 let a s úrokem 9 %. Úvěr je podpořen zárukou EIF a to až do výše 80 %. Financovat je možné všechny náklady spojené s rozjezdem podnikání - oběžné prostředky, provozní a investiční potřeby. Klient nemusí prokazovat podnikatelskou historii a k získání úvěru stačí dobrý podnikatelský záměr. Známý citát Marka Twaina „Bankéř je člověk, který vám zapůjčí deštník, když svítí slunko, a chce jej zpátky, když začne pršet“ přestává za těchto podmínek platit. Banky museli začít lovit ve vodách pro ně zcela nových, kde rozhoduje originalita a životaschopnost podnikatelského záměru žadatelů a ne jejich dosavadní úspěšnost. Hlavní výzvou kampaně bylo najít místa s největší koncentrací podnikatelských nápadů a efektivně získat klienty pro Firemní úvěr Start-up České spořitelny. Zdroje: Česká spořitelna, euro.cz, iPodnikatel.cz

Cíle komunikace:

Hlavním cílem kampaně bylo efektivně získat klienty pro Firemní úvěr Start-up České spořitelny. Vytipovat „místa koncentrace dobrých podnikatelských nápadů“, atraktivním způsobem upozornit na nový úvěrový produkt, srozumitelně sdělit jeho výhody a především dostat zájemce o nový produkt na pobočky nebo získat jejich kontakty přes webový formulář. Klíčový měřitelný cíl kampaně: ? V průběhu kampaně uzavřít 300 ks Firemních úvěrů Start-up České spořitelny v objemu 75 mil. Kč (tj. v průměru 250 tis. Kč na 1 úvěr)

Komunikační strategie:

Cílovou skupinou kampaně byli začínající podnikatelé a firmy s IČ do 3 let stáří. Jedná se o několik desítek tisíc subjektů ročně. Nejvíce inspirativní i pro ty ostatní jsou ti z nich, kteří mají odvahu dělat věci jinak a založit své podnikání na originálních nápadech. Česká spořitelna chtěla podpořit co nejvíce začínajících podnikatelů nabídkou nového Firemního úvěru Strat-up České spořitelny. S cílem odlišit tento nový produkt a zaujmout nositele těch nejperspektivnějších nápadů byla hlavní idea kampaně postavena právě na odvaze dělat věci po svém. Česká spořitelna měla odvahu vidět a označit potencionální klienty jako Novou krev pro české podnikání. Hlavním sdělením kampaně bylo: „Hledáme všechny, kteří mají odvahu dělat věci jinak, ale své nápady zatím nosí jen v hlavě. Je čas vlít českému podnikání novou krev do žil!“ Podporu začínajících podnikatelů vnímá Česká spořitelna komplexně a nejen z finanční stránky. Uzavřela spolupráci s řadou projektů a partnerů a díky tomu se povedlo kampaň zviditelnit na mnoha relevantních inspirativních místech a navíc nabídnout podnikatelům na rozjezdu celou řadu užitečných informací a tipů. Mezi spolupracující projekty a partneři patřili Impact Hub, iPodnikatel.cz, T-Mobile rozjezdy, ZalozFirmu.cz, Živnostník roku nebo také ZOOT se svými výdejnami radosti.

Kreativní a mediální strategie:

Klíčovým vizuálem kampaně se stalo triko potištěné kelímkem s červenou tekutinou. Ten symbolizuje nejen novou krev a občerstvení podnikatelského prostředí, ale také vystihuje „generaci start-up“, pro kterou je výstižnější sdílet než vlastnit. Grafika kampaně je odlehčena originálními kreslenými ilustracemi typickými pro start-up prostředí. Headline kampaně vystihuje klíčovou ideu velmi přímočaře. Ve všech vizuálech napříč všemi nosiči kampaně nalezneme: „Hledá se Nová krev pro české podnikání“. Vzhledem k cíli dostat zájemce o nový produkt na pobočky nebo získat jejich kontakty přes webový formulář byla ve všech formátech zřetelně umístěna adresa microsite kampaně www.nova-krev.cz a informační linka. Cílem mediální strategie bylo maximalizovat zásah CS v médiích mimo TV a dosáhnout viditelnost na místech relevantních pro start-upy a ve společnosti neotrlých podnikatelských projektů. Sem patří unikátní projekt coworkingového prostoru Impact Hub, značka, která bezpochyby přinesla novou krev do světa módních e-shopů ZOOT, nebo RegioJet, kterému odvaha v podnikání nikdy nechyběla. Klíčovým komunikačním kanálem kampaně byla digitální média vzhledem k potřebě srozumitelně sdělit podmínky a výhody nového Firemního úvěru Start-up od České spořitelny a možnosti získat kontakty na potencionální klienty prostřednictvím webového formuláře. Do online kampaně bylo alokováno 48 % mediálního rozpočtu, zejména na podnikatelských a zpravodajských portálech s úmyslem přivést lidi na www.nova-krev.cz. S cílem budovat povědomí o novém Firemním úvěru Start-up od České spořitelny bylo 30 % mediálního rozpočtu alokováno do OOH médií. Pro splnění cíle se zvolili citilight vitríny, polepy autobusů RegioJet, POS ve výdejnách radosti ZOOT, Smart boardy a Metro rámečky. Zbylých 22 % rozpočtu směřovalo do tisku, kde byla celostránková inzerce doplněná o advertoriály s inspirativními podnikatelskými příběhy.

Doplňující informace:

.

Výsledky:

Použité online, OOH a tiskové nástroje účinně informovali o Firemním úvěru Start-up České spořitelny a hlavně směřovaly návštěvníky na web www.nova-krev.cz. V průběhu kampaně navštívilo web přes 104 tis. unikátních návštěvníků. V období 3měsíční kampaně vyplnilo kontaktní formulář 631 návštěvníků webu. V průběhu kampaně bylo uzavřeno 521 ks Firemních úvěrů Start-up České spořitelny v objemu nad 121 mil. Kč. Obchodní cíl kampaně byl v období celkového poklesu zájmu o firemní úvěry na českém trhu splněn na vynikajících 174 %.

Přílohy kampaně: